Aanschafsubsidie zuinige bestelauto's loopt af

Als je een nieuwe bestelauto wilt kopen, houd er dan rekening mee dat je tot eind dit jaar nog een aanschafsubsidie kunt krijgen voor een emissiearm model. Het gaat om behoorlijke bedragen, vooral als je in een omgeving onderneemt waar de lucht sterk vervuild is of in een provincie die de aanschaf van duurzame voertuigen stimuleert.

BestelautoDe aanleiding voor het verlenen van subsidie is de noodzaak om snel de luchtkwaliteit te verbeteren. Vooral in de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Arnhem is emissievervuiling een groot probleem. Met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is afgesproken dat uiterlijk in 2015 aan de NO2-grenswaarden (stikstofoxiden die vrijkomen bij verbranding) moet zijn voldaan.

Oudere motoren

In de praktijk blijkt dat vooral taxi’s en bestelauto’s met oudere motoren veel bijdragen aan de normoverschrijding in binnensteden. Dieselvoertuigen die voldoen aan de Euro 6- of VI-norm en Euro 5 voertuigen die op benzine (al dan niet in combinatie met een affabriek installatie voor CNG of LPG) rijden, hebben een aanmerkelijk lagere NOx-uitstoot (stikstofoxide). Geheel elektrisch aangedreven voertuigen zijn qua emissie helemaal aantrekkelijk. Punt is wel dat dit soort bestelauto’s duurder zijn dan modellen met oudere motoren. Ondernemers hebben een prikkel nodig om tot aanschaf van deze schonere voertuigen over te gaan, vindt het NSL.

Subsidiebedrag

Hoeveel subsidie kun je als ondernemer krijgen? In de ‘Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s’ worden de volgende bedragen genoemd:

 1. voor een motorrijtuig met een motor met compressieontsteking en met een Euro 6-typegoedkeuring: 1250 euro;
 2. voor een motorrijtuig met een motor met elektrische ontsteking en met:
  1. een affabriek CNG- of LPG-installatie en met een Euro 5-, Euro V-, Euro 6- of Euro VI-typegoedkeuring: 1250 euro,
  2. een CO2-emissie hoger dan 50 gram per kilometer, maar niet hoger dan 95 gram per kilometer: 1250 euro,
  3. een CO2-emissie van ten hoogste 50 gram per kilometer: 3000 euro;
 3. Voor een motorrijtuig, uitsluitend aangedreven door een elektromotor: 3000 euro.

Knelpuntgemeenten

Onderneem je in een zogeheten knelpuntgemeente waarvan is vastgesteld dat daar snel iets moet gebeuren aan de luchtkwaliteit, dan wordt deze subsidie alleen voor vol-elektrische voertuigen nog eens verhoogd met 2000 euro. De kentekenhouder van het vol-elektrische voertuig moet volgens het kentekenbewijs gevestigd zijn in één van de knelpuntgemeenten. De lijst met knelpuntgemeenten vind je hier.
De subsidie is beschikbaar voor voertuigen tenaamgesteld vanaf 1 oktober 2012 tot 1 januari 2015. De subsidievaststelling geschiedt door de minister in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een budget van € 20 miljoen beschikbaar. Je kunt elektronisch subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor elektronisch aanvragen heb je als bedrijf eHerkenning nodig.

Provincies

De EVO, een vereniging voor ‘bedrijven met een logistiek belang’, wijst op een aantal regelingen in provincies voor milieuvriendelijke bestelauto’s:

 • Limburg geeft tot 1 oktober 2015 subsidie aan Limburgse ondernemers die een vol-elektrisch of af-fabriek cng-voertuig aanschaffen. De Limburgse subsidie beslaat taxi’s en bestelauto’s; voor voertuigen op gas is de subsidie 1250 euro, voor elektrische voertuigen 3000 euro.
 • Drenthe geeft een subsidie van maximaal 3500 euro per voertuig met een maximum van tien per aanvrager per kalenderjaar. Deze subsidie betreft cng, lng, groengas en puur plantaardige olie als brandstof en is bestemd voor zowel bestel- als vrachtauto’s en landbouwvoertuigen. De Drentse subsidie betreft zowel personen-, bestel- en vrachtauto’s als landbouwvoertuigen.
 • Overijssel heeft een subsidieregeling voor volledig elektrische voertuigen, voertuigen op cng, lng en groengas en ‘dual fuel’-voertuigen. Voor bestelauto’s op gas bedraagt de subsidie 300 euro, voor bedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa (tmm) van meer dan 3500 kilogram op aardgas is een subsidie van 10.000 euro beschikbaar.

Handige links

- De regeling NSL wordt uitgevoerd door RVO.nl.
- De ANWB en Stichting Natuur en Milieu hebben een overzicht gemaakt van de meest zuinige bestelauto’s. Een top 10 van vind je hier.