Veelgestelde vragen prijswijzigen

Waarom worden de prijzen verhoogd?
Dit is het gevolg van een verhoging van de assurantiebelasting die de ANWB moet afdragen aan de overheid. De assurantiebelasting maakt deel uit van de prijs van de Wegenwacht Service. Nu die belasting stijgt, wordt de prijs voor bijna alle Wegenwacht Services hoger.

Mag deze plotselinge prijswijziging wel?
Ja, dit mag. We moeten voldoen aan de wettelijke regelingen. De verhoging van de prijs van de Wegenwacht is een gevolg van de verhoging van de assurantiebelasting  die vanaf 1 januari 2013 geldt en die wij ook begin 2013 moeten afdragen aan de overheid.

Bij jaarfacturen zou de verhoging toch niet gelden?
In de media zijn in oktober suggesties gedaan hoe ook in 2013 van het oude, lagere belasting tarief gebruik zou kunnen worden gemaakt. Inmiddels zijn deze berichten gecorrigeerd. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft duidelijk laten weten dat deze manieren om belastingbetaling te ontwijken niet worden geaccepteerd. Als blijkt dat verzekerden de belasting proberen te ontwijken, dan zal de Rijksoverheid gebruik maken van een zogenaamd Klein Koninklijk Besluit. Via dit besluit kan een naheffing worden opgelegd. Deze situatie wil ANWB voorkomen. Een naheffing betekent een hoop gedoe en extra kosten. Ook deze extra kosten zullen dan door het lid moeten worden betaald.

Kan ik met deze reden opzeggen?
Omdat dit een wettelijke verhoging is die niet was voorzien, gelden de gewone opzegregels. U kunt contact opnemen met ons ContactCenter 088-269 2222.

Wat zijn de opzegregels?
Uw opzegging moet vóór 15 november van het lopende kalenderjaar door ons ontvangen zijn. Vanaf 15 november zullen opzeggingen aan het einde van het volgende jaar ingaan

Hoe zit het nou met het opzeggen van het ANWB-lidmaatschap, er is toch een wet voor het maandelijks kunnen opzeggen?   
Dit is de Wet van Dam, eigenlijk gaat de Wet van Dam over het maandelijks kunnen opzeggen van contracten. De ANWB is een vereniging met een  lidmaatschap en valt daarom niet onder deze wet.

Wat is de ANWB dan voor organisatie?
ANWB is een non-profit organisatie die niet streeft naar het maken van winst. Wij proberen kosten voor onze leden zo laag mogelijk te houden en ze ook zoveel mogelijk ter plekke te helpen. Om dat mogelijk te maken moeten we vooraf kosten maken. Zo hebben we Wegenwacht-auto’s rondrijden en Wegenwachten in dienst, die we continue bijscholen. Wij helpen mensen terplekke. Als we tussentijds opzeggen van lidmaatschap en Wegenwacht mogelijk zouden maken, zou dat kostenverhogend werken, terwijl wij de kosten voor alle leden juist zo laag mogelijk willen houden.

Waarom moet er dan toch assurantiebelasting worden betaald?
De belastingwet gaat weer over assurantiebelasting. En assurantiebelasting wordt geheven ongeacht wat voor rechtspersoon de ANWB is.  De ANWB is door de belastingdienst aangewezen om assurantiebelasting te betalen. Die belasting moeten we dan ook begin 2013 afdragen aan de belastingdienst.

Gaat de ANWB haar beleid nog veranderen?
Natuurlijk willen we luisteren naar onze leden, en een deel van onze leden vraagt om het mogelijk te maken  het ANWB-lidmaatschap en Wegenwacht maandelijks op te kunnen zeggen.  We zijn aan het onderzoeken of we dit toch kunnen invoeren, maar dan wel op zo’n manier dat de kosten voor alle leden nog steeds laag kunnen blijven. Helaas dus nog niet voor 2013.

Terug naar veelgestelde vragen