Na 57 jaar afscheid van de praatpaal

Geschiedenis van de praatpaal

“Reddingsboeien voor automobilisten”, zo noemen sommigen de praatpaal ook. De benaming is niet raar. Via een praatpaal verzekeren wegebruikers zich van hulp bij pech of een ongeluk. De praatpalen stammen echter uit het tijdperk van ver voor de mobiele telefoon.  En met populariteit van de mobiele telefoon is het na 57 jaar tijd om afscheid te nemen van de vertrouwde praatpalen. Maar we nemen je graag nog even mee…

Al in de jaren 30 had de ANWB het idee om langs doorgaande wegen telefoonposten te plaatsen. Toen steun van de overheid uitbleef, realiseerde de ANWB zelf een netwerk van gewone telefoonaansluitingen in woningen van leden. Andere leden met pech konden daar dan bellen. Een emaillen bord naast de huisdeur duidde op de telefonische hulppost. De ANWB had hoge verwachtingen van praatpalen en ze ontwikkelde daarom zelf een plan voor een praatpalennetwerk. Het verzoek aan het Rijk om de palen te financieren, bleef lang onbeantwoord. De ANWB besloot niet af te wachten en zette alvast een net van Wegenwachtstations op. In 1968 waren dertien stations klaar, precies op het moment dat het kabinet toch besloot een landelijk netwerk te financieren. In 1970 plaatste Rijkswaterstaat de eerste palen langs Rijksweg 28, autosnelweg Hoevelaken – Zwolle. Ze sloegen aan. In de jaren daarna groeide het autosnelwegnet in Nederland fors. En langs alle grote wegen kwamen praatpalen te staan. In 1977 was het net landelijk dekkend en stonden er 1500 palen in de berm. De palen werden om de twee kilometer geplaatst, zodat weggebruikers bij pech niet meer dan een kilometer hoefden te lopen. Eind jaren 90 telde Nederland 3500 praatpalen. Door de opkomst van de mobiele telefoon nam het gebruik van de praatpaal af. Toch kwamen er in 1999 nog meer dan 100.000 pechmeldingen binnen via de gele palen. Voordeel van de praatpaal: de Wegenwacht wist meteen waar je stond. Toen na 2010 het gebruik verder afnam en de mobiele telefonie dominant werd, besloot de minister in 2014 te stoppen met de palen. Op 1 juli 2017 worden alle praatpalen ontmanteld. Deze bakens op de weg verliezen dan na 57 jaar hun functie.