Algemene spelvoorwaarden

"100 jaar ANWB Winkels – Kras en Win"

 

Algemeen
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, (hierna: “ANWB”) organiseert in het kader van 100 jaar ANWB Winkels in de periode van 14 november 2016 tot en met 27 november 2016 een groot promotioneel spel, (hierna: het spel”) waarbij deelnemers één van de 103 prijzen kunnen winnen. Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via de website anwb.nl/100jaar door het invoeren van het kraslotnummer, welke de deelnemer ontvangt bij aankoop van een product in een ANWB winkel of via de webwinkel van ANWB.

ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het spel stop te zetten of het spel en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door ANWB bekend gemaakt worden via anwb.nl/100jaar.

Deelnemers
Voor deelname is het ANWB-lidmaatschap en een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. ANWB-leden krijgen in de periode 14 november tot en met 27 november 2016 bij aankoop van een product in één van de ANWB winkels of via de webwinkel van ANWB een kraslot. Per transactie krijgt het ANWB-lid maximaal 1 kraslot. De deelnemer dient het kraslotnummer op de website anwb.nl/100jaar te registreren. Het registreren van het kraslotnummer is mogelijk van 14 november tot en met 11 december 2016. Na het registreren van het kraslotnummer wordt aan de deelnemer bekend gemaakt of hij/zij één van de 100 ‘direct te winnen’ prijzen heeft gewonnen.

Uitgesloten van deelname aan de actie zijn werknemers van ANWB, aan haar gelieerde ondernemingen en ondernemingen waar zij met betrekking tot de kraslotenactie mee samenwerkt.

ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de prijsvraag indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te bevorderen.

Communicatiekosten
De aan deelname verbonden communicatiekosten betreffen de kosten die samenhangen met de internetverbinding, maar bedragen maximaal € 0,45 per deelname.

Prijzen
In totaal worden er 103 prijzen uitgereikt. Van de 103 prijzen zijn er 3 hoofdprijzen en 100 ‘direct te winnen’ prijzen. Winnaars van één van de 100 direct te winnen prijzen, krijgen daarvan direct een melding na het invoeren van het kraslotnummer. Alle deelnemers die geen van de 100 ‘direct te winnen’ prijzen hebben gewonnen, ontvangen een kortingsvoucher ter waarde van € 5,- bij besteding van minimaal € 25,- in een van de ANWB winkels of de ANWB webwinkel.

De kortingsvoucher ter waarde van € 5,- is alleen geldig t/m 28 februari 2017 bij een minimale besteding van € 25,- in één van de ANWB Winkels en bij de ANWB Webwinkel. De kortingsvoucher is niet geldig op elektronica, kaarten, boeken, tolvignetten, geschenkbonnen, tijdschriften en entreebewijzen. De kortingsvoucher is niet inwisselbaar voor contanten en niet geldig op reeds gedane aankopen. Deelnemers mogen maximaal 1 kortingsvoucher per online bestelling gebruiken. De kortingsvoucher is te gebruiken op artikelen waarop al een korting geldt, maar is niet te gebruiken in combinatie met andere tegoedbonnen. Indien een product, waardoor de kortingsvoucher is gebruikt, retour gebracht wordt, zal de waarde van de artikelen worden terugbetaald minus de gegeven korting.

De 3 hoofdprijzen worden op 12 of 13 december 2016 getrokken uit de reeds ingevoerde krasloten.

Deelnemers maken kans op de volgende ‘direct te winnen’ prijzen:

 • Er wordt één keer een 10-daagse autorondreis Alpen en Gardameer ter waarde van € 329,- p.p. uitgereikt. De autorondreis is inclusief de reisinformatie van het Platina-arrangement en exclusief toeristenbelasting en persoonlijke uitgaven. De toeristenbelasting bedraagt € 6,90 p.p. per verblijf en dit dient ter plaatse te worden betaald. De autorondreis is o.b.v. 2 personen met verblijf in een 2-persoonskamer. Uitgesloten reisperiode is 3 juli t/m 29 augustus 2017.
 • Er wordt één keer € 100,- shoptegoed op de ANWB Visa Kaart uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een familie-uitje, bestaande uit 4 tickets voor een dagje uit naar keuze (geselecteerd door het Land van ANWB), ter waarde van € 150,- uitgereikt.
 • Er wordt één keer een fietsendrager genaamd Flex ter waarde van € 389,- uitgereikt.
 • Er wordt één keer een wandelnavigatie genaamd Garmin Etrex Touch ANWB ter waarde van € 249,- uitgereikt.
 • Er wordt één keer een fietsnavigatie genaamd Garmin Edge Touring ANWB ter waarde van € 189,- uitgereikt.
 • Er wordt één keer een autonavigatie genaamd TomTom Start 50 met tasje(t.w.v. €24,95) ter waarde van € 159,- uitgereikt.
 • Er wordt één keer een autonavigatie genaamd TomTom Start 40 ANWB editie met dashboardhouder (t.w.v. € 24,95) ter waarde van € 139,- uitgereikt.
 • Er wordt één keer een paar verwarmde handschoenen ter waarde van € 129,99 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een koffer genaamd Cannes Medium ter waarde van € 119,99 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een wandelstick Lightweight ter waarde van € 89,95 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een set van twee luxe campingstoelen met tafel ter waarde van €159,98 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een rugzak genaamd Vigo ter waarde van € 59,99 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een dubbele fietstas genaamd Lynn ter waarde van € 59,99 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een Miniatuur Wegenwacht BSA zijspan ter waarde van € 34,99 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een powerbank genaamd X-torm XB100 ter waarde van € 34,95 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een grote stormparaplu ter waarde van € 29,99 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een Veilig onderweg pakket ter waarde van € 29,99 uitgereikt.
 • Er wordt vijf keer een Miniatuur Wegenwacht auto Caddy ter waarde van € 16,99 uitgereikt.
 • Er wordt veertig keer een Human Nature cadeaucard ter waarde van € 100,- voor een Human Nature-artikel uit de wintercollectie uitgereikt.

Alle geregistreerde deelnemers maken kans op één van de volgende hoofdprijzen:

 • Er wordt één keer een Fiat Panda ter waarde van € 10.000,- uitgereikt.
 • Er wordt één keer een jaar gratis private lease van een Toyota Aygo ter waarde van € 3.828,- uitgereikt.
 • Er wordt één keer een 8-daagse riviercruise Donau voor twee personen ter waarde van € 1.338,- uitgereikt. De riviercruise is inclusief reisinformatie van het Platina-arrangement en exclusief dranken aan boord, fooien, optionele excursies en andere persoonlijke uitgaven. De riviercruise is op basis van 2 personen met verblijf in een 2-persoons buitenhut (Hauptdeck). Vertrek is alleen mogelijk op 28 april, 6 oktober of 13 oktober 2017.

De prijzen worden door ANWB ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment verkeren. ANWB is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. ANWB behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

Toekenning prijzen
Er vindt op 11 november 2016 trekking plaats waarbij de 100 ‘direct te winnen’ prijzen worden gekoppeld aan een uniek kraslotnummer. Na het registreren van het kraslotnummer krijgt de deelnemer direct te zien of hij/zij één van de prijswinnaars van de 100 ‘direct te winnen’ prijzen is. De prijswinnaars worden op objectieve wijze door onpartijdige computerprogrammatuur geselecteerd.

De wijze waarop de uitslag van de hoofdprijzen wordt bepaald, wordt verricht en gecontroleerd door een notaris. De notaris verricht op 12 of 13 december 2016 de trekking van de winnaars. De prijswinnaars van de hoofdprijzen zullen uiterlijk op 21 december 2016 persoonlijk op de hoogte gesteld.

De prijswinnaars dienen op verzoek het winnende kraslot te kunnen tonen om toekenning van de prijs mogelijk te maken.

Gegevens
De deelnemer verleent aan ANWB toestemming om zijn/haar naam als winnaar te vermelden in alle door ANWB beheerde media. De deelnemer erkent door deelname aan de prijsvraag op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals nader uiteengezet op de website www.anwb.nl onder “Privacy en cookies” en de deelnemer gaat daardoor akkoord met dit privacybeleid.

Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan het beheer van de website en de organisatie van het spel besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB in het leven roepen. ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het spel. ANWB is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. ANWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan het spel maakt.

De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Kansspelbelasting
ANWB zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Klachten
Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van het spel worden ingediend bij het Contact Center, Team Klacht (Klantenservice), telefoonnummer: 088 269 22 22. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Op dit spel is Nederlands recht van toepassing. ANWB handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

< Ga terug naar het 100 jaar ANWB Winkels overzicht