Vaarroutes Westerschelde

Divers en uitdagend

Varen op het zuidelijkste water van de Zeeuwse delta is een belevenis. Havenplaatsen als Vlissingen en Breskens ademen een Atlantische sfeer. Doorvaren kan tot aan de stad Antwerpen. Onderweg verandert het water van een ongetemde zeearm tot een brave rivier.

Varen op de Westerschelde

Vanaf zee kun je zo de Westerschelde opvaren, het water is als enige Zeeuwse zeearm niet afgedamd. De Westerschelde heeft een grote aantrekkingskracht op watersporters. Misschien omdat er veel meer te zien valt dan op andere Zeeuwse wateren of het IJsselmeer. Of omdat het zeewater in ons land nergens zo blauw is als in de Scheldemonding. Op de zandbanken liggen zeehonden en de schorren langs de dijk zijn begroeid met zoutminnende planten.

De Westerschelde is geen makkelijk water

Wie zijn route goed uitkient, heeft een steuntje in de rug van de stroom. Maar de Westerschelde is geen makkelijk vaarwater. Het tijverschil kan oplopen tot wel vijf meter. Van en naar Antwerpen gaat een constante stroom zeeschepen en er zijn weinig niet-droogvallende havens. Vlissingen en Breskens zijn prachtige havenplaatsen aan de riviermonding, maar na Terneuzen, verder landinwaarts, is Antwerpen pas de eerstvolgende.

Download het vaardossier over de Westerschelde (pdf)

Handige producten bij de vaarroute

Met de ANWB Waterkaarten en Wateralmanak ben je op de hoogte van alle vaargegevens en brug- en sluistijden.