Vertrekpunt Harlingen

Als startpunt van een vaartocht neemt Harlingen een bijzondere plek in. Als enige Friese stad heb je hier de keuze voor ‘n route over zout of zoet water. In de stad blijven kan ook, er is genoeg te doen.

Toervaren tussen de weilanden

Een weekendtocht in een ontspannen tempo, door het achterland van Harlingen. Je vaart hier van dorp naar dorp, terwijl het lijkt of de weiden om je heen doorlopen tot aan de horizon.

Verlaat de singels van Harlingen via de Harlingertrekvaart en de stad via het Van Harinxmakanaal. De eerste logische stop is Franeker, waar in de binnenstad veel moois te zien is, zoals het stadhuis uit 1591 of het beroemde planetarium. Ongeveer 3 km voorbij de stad ga je rechtsaf de Franekervaart op. Rustig doorvarend heb je hier alle tijd om grutto’s te spotten. Bij Oosterlittens sla je opnieuw rechtsaf.

De Bolswarder Trekvaart voert je langs Wommels en Burgwerd, allebei dorpen aan de trekvaart die uitnodigen de benen te strekken en op zoek te gaan naar verse kaas of eieren. Aanleggen in Bolsward is een must. Dwaal langs de grachtjes, pik een terrasje of bekijk het interieur van de Martinikerk. Verlaat het stadje via de Witmarsumervaart, waarmee je weer enigszins noordwaarts vaart. De Arumervaart en de Harlingervaart brengen je weer terug in Harlingen.

Makkum, Sneek en Leeuwarden

Neem voor deze route de tijd, onderweg is veel te beleven. Na een kort stukje Waddenzee en IJsselmeer verruil je het open water voor kanalen en trekvaarten.

Het beste moment van vertrek vanaf Harlingen richting Kornwerderzand ligt tussen hoogwater en 3 uur daarna. Blijf op de Boontjes binnen de betonning, buiten de geul liggen steile zandbanken. Na geschut te hebben in de Lorentszsluizen ga je bij Makkum ‘naar binnen’. Het Van Panhuyskanaal en de Workumertrekvaart brengen je naar het weidegebied rond Bolsward. Vaar door IJlst en Sneek naar het Sneekermeer en volg het Prinses Margrietkanaal naar Grouw, waar je afslaat naar de Wargastervaart richting Leeuwarden.

Wanneer je langs Leeuwarden vaart, kun je profiteren van de nieuwe aquaducten die onlangs bij die stad gereedgekomen zijn: dat scheelt weer een paar bruggen. Via Franeker keer je terug naar Harlingen. Op veel vaarten kan gezeild worden, maar kruisen is vanwege de beperkte breedte tussen de rietkragen meestal niet mogelijk. Alleen de Geeuw tussen IJlst en Sneek is wat breder, en uiteraard is op het Sneekermeer en het Pikmeer alle ruimte voor een paar slagen.

Download de vaarroute Harlingen