Vaarroute Middelseeroute

Simmer in Fryslân

Zomervakantie in Friesland betekent: skûtsjesilen, fierljeppen, kaatsen, en niet te vergeten de Sneekweek. Kun je nog rust vinden te midden van al dit vakantiegeweld? Ja, op de herstelde Middelseeroute in het hart van de provincie.

Die Zwette loopt van Leeuwarden naar Sneek en is gegraven in het midden van de voormalige Middelsee. Die Middelsee was een fikse zeearm die ten tijde van de middeleeuwen vanaf het noorden, westelijk langs Leeuwarden en Sneek liep en eindigde ten oosten van Bolsward.

Ook tussen Bolsward en de Zuiderzee was een open verbinding, maar toen die werd dichtgemaakt begon de Middelsee dicht te slibben. In 1300 was de Middelsee tot aan het Bildt aan de Waddenkust al dichtgeslibd.

Toch zijn er in het Friese land nog duidelijke sporen te vinden van dit grote binnenmeer: boerderijen op terpen langs de vaarroutes en oude dijken die zich door het landschap slingeren. Een aantal jaren geleden is hier met Europees subsidiegeld veel werk gemaakt van het weer bevaarbaar maken van die oude routes voor schepen met een hoogte van maximaal 2.50 m.

Download de Middelseeroute (pdf)

Handige producten bij de vaarroute

Met de ANWB Waterkaarten en Wateralmanak ben je op de hoogte van alle vaargegevens en brug- en sluistijden.