Vaarroute Gouda

Tussen IJssel, Gouwe en Rijn

Dankzij de ligging aan drukbevaren wateren vervult Gouda al eeuwen een sleutelrol voor de binnenvaart. Het historische centrum maakt Gouda daarnaast ook aantrekkelijk voor toeristisch vaarverkeer.

Download de pdf vaarroute Gouda

Dagtocht rond Gouda

Naar de dubbele Wiericke

Heen over de Hollandse IJssel, terug over de Oude Rijn. Dit rondje om Gouda is prima in ’n dag te doen. Door de vaste bruggen op de Dubbele Wiericke is het wel een route voor lage motorboten.

Vanuit de stadsgrachten van Gouda vaar je naar de Mallegatsluis, waar je schut in de richting van de Hollandse IJssel. Ga op dit getijdenwater bakboord uit. Na ongeveer een kilometer tref je de Waaiersluis, waarmee je de getijden achter je laat. Even voorbij Haastrecht, in het gehucht Hekendorp, sla je af en schut je omlaag in de Goejanverwellesluis. Je koerst nu noordwaarts over de Dubbele Wiericke, een bescheiden vaarwater dat afwisselend door velden en kleine dorpen loopt.

In Nieuwerbrug ga je, na de laatste brug over de Wiericke, bakboord uit de Oude Rijn op. In Bodegraven moet opnieuw omlaag geschut worden. Op de kruising bij Gouwsluis draai je bakboord uit de Gouwe op. Na het passeren van
Boskoop en Waddinxveen kom je weer terug bij Gouda, waar je via de Ir. De Kock van Leeuwensluis terugkeert naar de stadswateren.

Vaarinformatie

Lengte: 43 km
Aantal vaaruren: 6,5
Maximale doorvaarthoogte: 2,20 m
Maximale diepgang: 1,70 m
Aantal sluizen: 5

Getijden en beroepsvaart

Hoewel je maar voor korte tijd op het gedeelte van de Hollandse IJssel vaart waar getijden voorkomen, is het toch goed om je ervan bewust te zijn dat waterstand en stroomrichting daar kunnen variëren.

In de beide sluizen die dit vaarwater begrenzen, de Mallegatsluis en de Waaiersluis, is het dus mogelijk dat je onverwacht vrij veel verval hebt. De gekanaliseerde Hollandse IJssel, de Dubbele Wiericke en de Oude Rijn tussen Nieuwerbrug en Gouwsluis zijn probleemloze vaarwateren. Houd wel rekening met enige beroepsvaart op de Oude Rijn tussen Woerden en Gouwsluis.

Op de Gouwe komt behoorlijk intensieve beroepsvaart voor. Er wordt ook gevaren met meerdere lagen containers. Dit brengt voor de vrachtschippers verminderd uitzicht naar voren met zich mee. De doorvaart van smalle gedeelten, zoals voor en na de brug in Boskoop, wordt door de brugwachter geregeld.

Aanlegplaatsen

Onderweg kun je aanleggen in Haastrecht, Bodegraven, Zwammerdam, Boskoop en Waddinxveen.

Landinwaarts

Naar Woerden en Nieuwkoop

Vanaf Gouda, aan de staande-mastroute, is een erg mooi uitstapje te maken naar Woerden en de Nieuwkoopse Plassen - met onbeperkte doorvaarthoogte.

Verlaat de stadswateren van Gouda via de Ir. De Kock van Leeuwensluis en ga stuurboord uit de Gouwe op. Je vaart nu noordwaarts langs Waddinxveen en Boskoop. Ga op de kruising bij Gouwsluis stuurboord uit naar de Oude Rijn. Alle bruggen op deze rivier zijn beweegvaar tot aan Woerden. In de sluis van Bodegraven moet je omhoog schutten. Sla vlak voor Woerden af naar de Grecht, die slingerend tussen de velden naar Woerdense Verlaat loopt. Voorbij de sluis ga je bakboord uit de Kollensloot op, met aan het eind daarvan de Slikkendammersluis.

Nu vaar je door de natuur van de Nieuwkoopse Plassen. Er is maar één doorgaande route, die je langs het dorp Nieuwkoop brengt. Bij de Zuideinderplas ligt de Kwakelbrug die je zelf moet bedienen met een sleutel, zie kader ‘Planning’. Via de Ziende en de Ziendesluis kom je in Zwammerdam weer op de Oude Rijn. In Gouwsluis kun je kiezen: terug naar Gouda of de staande-mastroute vervolgen in de richting van Alphen aan den Rijn.

Vaarinformatie

Deze vaarroute is 75 kilometer lang als je terugkeert naar Gouda en 60,5 km als je vanaf Gouwsluis verder vaart richting Alphen aan den Rijn. Onderweg passeer je in totaal zes sluizen. De route heeft een onbeperkte doorvaarthoogte; de enige beperking van de route zouden diepgang en breedte kunnen zijn. Met respectievelijk 1,50 meter en 4,0 m zijn die vrij beperkt. Deze beperkingen liggen vooral in de doorvaart van het plassengebied rond Nieuwkoop. Als je alleen naar Woerden heen en weer zou varen, zijn de meest beperkende maten die van de sluis in Bodegraven: breedte 5,60 meter, diepgang 2,0 m.

Aanlegplaatsen

Let op de diepte

Er zijn onderweg aanlegmogelijkheden in Zwammerdam, Bodegraven, Woerden en bij Fort Wierickerschans. Op de Nieuwkoopse Plassen zijn aanlegplaatsen in het dorp, aan eilandjes en aan graswallen. Let bij het aanleggen goed op de diepte.

Planning

Spoorbruggen

Houd bij het kiezen van je vertrektijd uit Gouda rekening met de bedieningstijden van de spoorbruggen bij Gouda, die slechts om de 2 à 3 uur - heel kort - opengaan. Voor het varen op de Nieuwkoopse Plassen is een vaarvergunning verplicht. Je kunt kiezen uit een dagkaart (ca. € 4,2) of een weekkaart (ca. € 12,10), verkrijgbaar op beide toegangssluizen. Halverwege de Nieuwkoopse Plassen ligt zelfbedieningsbrug de Kwakel - brug. De sleutel hiervoor is ook op de toegangssluizen te verkrijgen, de borg bedraagt € 50.

Goudse binnenstad

De ligging aan de Hollandse IJssel en de Gouwe was voor Gouda een belangrijke bron van inkomsten. Er was een tijd dat al het handelsverkeer over water tussen Amsterdam en Rotterdam of Vlaanderen dwars door de Goudse binnenstad kwam.

Oude tijden herleven in de Turf singel, vlak achter de Mallegatsluis, waar de Goudse museumhaven gevestigd is. Hier liggen rond de twintig historische schepen uit de periode 1875-1950, zoveel mogelijk in originele staat en bewoond. De museumhaven, met de karakteristieke kaaspakhuizen van J. de Zwet en Zonen als decor, ligt nog steeds aan een binnendoorroute tussen de Hollandse IJssel en de Gouwe. Maar er is nog veel meer water in de binnenstad. Ooit vormden de stadsgrachten Oosthaven, Westhaven en Hoge en Lage Gouwe de doorgaande route voor alle scheepvaart. Zelfs de Sint-Jans-kerk, beroemd om zijn gebrandschilderde ramen, is deels omgeven door piepkleine grachten.

Op de centraal gelegen Markt staat het karakteristieke 15e-eeuwse stadhuis. Recht achter het stadhuis staat de Waag, waar eeuwenlang de Goudse kaas werd gewogen. Tegenwoordig huisvest dit gebouw het Kaas- en Ambachtenmuseum. Vlak voor de Waag is van begin april tot eind augustus iedere donderdagochtend tussen 10.00 en 12.30 uur een kaasmarkt. Interessante musea zijn Museum Gouda aan de Oosthaven en het Verzetsmuseum Zuid-Holland aan de Turfmarkt.

Stadsdoorvaart

Beroepsvaart komt er niet meer, maar voor recreanten is de doorvaart door de binnen stad erg aantrekkelijk. De hoofdroute loopt over de Nieuwe Gouwe en de Turfsingel en brengt je van de Gouwe naar de Hollandse IJssel. Onderweg liggen de Ir. De Kock van Leeuwen- en de Mallegatsluis. De doorvaarthoogte is 3,30 m. Een tweede, kleinschalige route loopt van Gouda naar de Reeuwijkse Plassen. Vanaf de Kleiwegbrug vaar je in konvooi tot aan het Dubbelverlaat bij Reeuwijk. Deze route kent een doorvaarthoogte van 1,80 meter.

Museumhaven achter de Mallegatsluis

Bijzondere sluizen

In en rond van Gouda ligt een aantal opmerkelijke sluizen. In de binnenstad vormden de Havensluis, de Donkere Sluis en het Amsterdams Verlaat eeuwenlang de langste sluis ter wereld. In feite was de Goudse binnenstad één grote sluiskolk, langer dan de huidige sluizen van het Panamakanaal. De Donkere Sluis was nog extra bijzonder, omdat dit de enige met kruisende deuren is. Deze deuren werden gebruikt om de Goudse grachten schoon te spoelen, oftewel te ‘schuren’.

De Waaiersluis in de Hollandse IJssel is ook uniek, want dankzij de waaierdeuren kan deze sluis zowel naar hoog als naar laagwater openen. Tot slot is het Dubbelverlaat bij Reeuwijk een driewegsluis: de sluiskolk verbond ooit drie waterpeilen met elkaar.

Haveninfo

In de stad

Gouda beschikt over driehonderd aanlegplaatsen in de binnenstad. Aanleggen is mogelijk in de Kattensingel aan de kant van het Regentesseplantsoen, in het eerste deel van de Hoge en Lage Gouwe en, vooral voor grotere schepen, in de Turfsingel.

Buiten de stad

In de Hollandse IJssel ligt een drijvende steiger nabij de Nieuwe Veerstal. Ook WV Gouda, gelegen aan de Kromme Gouwe, heeft aanlegplaatsen voor passanten. De Kromme Gouwe is te bereiken vanaf de Nieuwe Gouwe.

Internetadressen

welkomingouda.nl
sintjan.com (voor een virtuele tour door de Sint-Janskerk)
goudakaasstad.nl

Handige producten bij de vaarroute

Met de ANWB Waterkaarten en Wateralmanak 2 ben je op de hoogte van alle vaargegevens en brug- en sluistijden.