Waterstanden en brughoogtes

NAP, KP, IJZP, peilschaal, hoogteschaal. Hoe bereken je brughoogtes en waterdieptes, zodat je niet vastloopt, aan de grond of onder een brug?

NAP

Normaal Amsterdams Peil, de stippellijn op de tekening. Sinds eeuwen een vast peil en de basis voor alle hoogtemetingen in Nederland. Afwijkingen ten opzichte van het NAP worden in decimeters gegeven. Het NAP komt ongeveer overeen met de gemiddelde hoogte van de zeespiegel.

Kanaalpeil (KP)

Waterschappen houden een streefpeil aan ten opzichte van het NAP. Op de tekening zie je links KP = NAP -5 staan. Het streefpeil is hier vijf decimeter lager dan het NAP. Door verschillende factoren kan de werkelijke waterstand afwijken van de streefpeilen op de binnenwateren.

Peilschaal

Bij de sluis op de tekening hangen blauwe peilschalen (gebaseerd op NAP). Daarop lees je af wat de afwijking van de werkelijke waterstand is ten opzichte van het streefpeil, in decimeters. Zo weet je of je bij de opgegeven brughoogtes die op de kaart staan hoogte moet aftrekken of optellen.

Hoogteschaal

Bij veel bruggen lees je de doorvaarthoogte rechtstreeks af op een geel/zwarte hoogteschaal, ter hoogte op de waterspiegel. Op onze sterk vergrote hoogteschaal zie je een doorvaarthoogte van elf meter en vijf decimeter.

Waterdieptes

Waterdieptes worden op de kaart (kaartdiepte D, in decimeters) weergegeven ten opzichte van het lokale streefpeil of van het NAP. De werkelijke waterdiepte kun je berekenen na op de peilschalen de waterstand (t.o.v. NAP) te hebben afgelezen.

Brughoogtes

Brughoogtes op de waterkaarten (H, in decimeters) zijn gebaseerd op het KP ter plaatse. Dit is de opgegeven doorvaarthoogte. Echter, op de tekening zie je dat de werkelijke waterstand 2 dm hoger is dan het streefpeil, namelijk NAP -3. De motorboot drijft twee decimeter boven het KP.

Bij de rode pijlen bij de lage brug links zie je dat de doorvaarthoogte (werkelijke hoogte) 2 dm lager is dan de opgegeven hoogte op de waterkaart. De hoge IJsselmeerbrug rechts op de tekening heeft 3 dm minder doorvaarthoogte dan de ‘kaarthoogte’. Logisch: de werkelijke waterstand is 3 dm hoger dan het IJZP, het streefpeil in het IJsselmeer in de zomer.

Kijk hier voor rekenvoorbeelden