Internationaal vaarbewijs

Internationaal Certificaat van Competentie, ICC

Ga je varen in het buitenland? Dan heb je in bijna alle gevallen een internationaal vaarbewijs nodig. Hier lees je er alles over.

Het Internationaal Vaarbewijs (ICC) is sinds januari 2010 opgenomen in het Klein Vaarbewijs I en II. De ANWB geeft geen Internationaal Certificaat van Competentie (ICC) documenten meer af. De meeste Europese landen hebben met elkaar afgesproken dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten een Internationaal Vaarbewijs moeten hebben. Dat is vastgelegd in resolutie 40 UN/ECE/Sc 3.

Je kunt een ICC aanvragen als je kunt aantonen dat je in het bezit bent van een van de volgende documenten:

  • Groot of Klein Vaarbewijs 1 (ICC binnenwateren)
  • Groot of Klein Vaarbewijs 2 (ICC binnenwateren en kustwateren)
  • Certificaat Theoretische Kustwateren van het KNWV/Watersportverbond (ICC kustwateren)
  • Rijnpatent (ICC binnenwateren en kustwateren)
  • Groot pleziervaarbewijs

Afhankelijk van het vaargebied en de papieren die je overlegt, kun je een ICC aanvragen dat alleen geldig is voor de binnenwateren, alleen voor de kustwateren of gecombineerd. Het is niet mogelijk om op vertoon van een buitenlands vaarbewijs een ICC te krijgen.

Geldigheid van Internationaal Vaarbewijs (bron: Vamex)

Per 1 juli 2014 is de verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd wettelijk afgeschaft. Ook het daarna elke 5 jaar opnieuw verlengen van het vaarbewijs is niet langer nodig. Met deze wetswijziging is het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs dus onbeperkt geldig geworden. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum hebben.

Vaar je alleen in Nederland?

Als je je vaarbewijs alleen in Nederland gebruikt, dan kun je gewoon met het vaarbewijs blijven varen, ook al heeft je vaarbewijs een vervaldatum die inmiddels is verstreken. Je vaarbewijs is immers op basis van de nieuwe wetgeving onbeperkt geldig. De geldigheid van alle vaarbewijzen zal door de politie in Nederland gecontroleerd worden op basis van de nieuwe regelgeving.

Vaar je in het buitenland?

Als je ook in het buitenland gebruik wilt maken van je vaarbewijs, is het verstandig hem met een (binnenkort) verlopen vervaldatum om te ruilen voor een nieuw exemplaar zonder vervaldatum. Daarmee voorkom je mogelijk lastige discussies met de buitenlandse politie, die vaak niet op de hoogte is van wetswijzigingen in een ander land.

Afgifte van Internationaal Vaarbewijs

Vanaf 1 januari 2010 is het ICC toegevoegd aan het Klein Vaarbewijs en wordt het als één document op creditcard formaat door VAMEX uitgegeven.

Meer informatie: www.vamex.nl