Werkzaamheden aan sluizen en bruggen Houtribdijk

Rijkswaterstaat (RWS) voert in het najaar van 2017 testen en inspecties uit aan de sluizen en bruggen in de Houtribdijk: de Houtrib- en Krabbersgatcomplexen en het Naviduct. Dit zal gepaard gaan met verschillende stremmingen.

De werkzaamheden bestaan uit het testen van verschillende onderdelen van de sluizen en bruggen. Duikinspecties zijn volgens RWS nodig om de complexen in de toekomst veilig te blijven gebruiken en storingen te voorkomen. Er is geen hinder voor het weg- en fietsverkeer omdat de testen worden uitgevoerd buiten normale brugdraaiingen.

Testen

Onder andere de conditie van de kabels wordt gemeten en er wordt een stroomstoring gesimuleerd. Tegelijkertijd brengen duikers de conditie van de damwanden en bodem aan de noord- en zuidzijde van de beide kolken in kaart en worden de damwanden onderwater geïnspecteerd.

Scheepvaartverkeer

Tijdens de werkzaamheden is er stremming of hinder voor het scheepvaartverkeer op de volgende momenten:

Volledige stremming

Krabbersgatcomplex: woensdag 27 september van 06.00 tot 18.00 uur. Omvaren kan via het Naviduct of de Houtribsluizen.

Houtribcomplex: zaterdag 7 oktober van 07.00 tot 17.00 uur. Omvaren kan via het Naviduct.

Naviduct: donderdag 12 oktober van 08.00 tot 12.00 uur. Omvaren kan via de Houtribsluizen

Hinder

Houtribcomplex, 1 kolk beschikbaar: donderdag 5 en vrijdag 6 oktober steeds van 07.00 tot 14.00 uur. De wachttijden voor de Houtribsluizen kunnen langer zijn dan gebruikelijk

Zand verwijderen

In oktober en november verwijdert Rijkswaterstaat het zand uit de kolken van de Houtribsluizen. Dit zand wordt met de motorwervelingen van de in- en uitvarende schepen meegenomen de sluiskolk in. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld sluisdeuren niet goed werken, haalt RWS het zand ieder jaar weg. Op 30 en 31 oktober en op 1, 6, 7 en 8 november is steeds tussen 07.00 en 16.00 uur 1 kolk beschikbaar. De wachttijden voor de schepen kunnen hierdoor langer zijn dan gebruikelijk.

Alle stremmingen in 1 overzicht

Zien welke actuele stremmingen er bij jou op de route te verwachten zijn? Bekijk het handige actuele stremmingenoverzicht.