Stremming Sluis Amerongen uitgesteld

De afgelopen week zijn de werkzaamheden van de renovatie aan de stuwcomplexen Hagestein, Amerongen en Driel stilgelegd vanwege het ongeval van 8 september 2017 bij stuwcomplex Driel.

De geplande 10-weekse stremming van sluis Amerongen voor de scheepvaart vanaf 25 september 2017 is volgens Rijkswaterstaat niet haalbaar. Siemens, die dit project in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert, heeft de renovatie van sluis Amerongen uitgesteld. De stremming van sluis Amerongen volgt in een nader te bepalen periode. Dit kan ook de geplande stremmingen van sluis Hagestein en Driel beïnvloeden.

Vervangen noordelijke vizierschuif stuwcomplex Driel

De werkzaamheden aan de noordelijke vizierschuif van stuw Driel, die begin september gestart waren, worden nu niet doorgezet. Het tijdelijk keermiddel wordt verwijderd en de vizierschuif zal, in afwachting van de vervanging, in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De vervanging van de noordelijke vizierschuif Driel volgt in een nader te bepalen periode.

Overige werkzaamheden

Alle overige werkzaamheden, onder andere de bouw van servicegebouw Driel en de betonrenovatie en schilderwerkzaamheden op stuwcomplex Hagestein, worden geleidelijk aan weer opgestart.

Alle stremmingen in 1 overzicht

Zien welke actuele stremmingen er bij jou op de route te verwachten zijn? Kijk op anwb.nl/water voor een handig actueel overzicht.