Pleziervaart mag door Oliegeul bij Neeltje Jans

Plezierjachten mogen ook in het vaarseizoen door de Oliegeul in de Oosterschelde varen. Dit geschiedt wel op eigen risico.

Foto: Watersportverbond

Het Regioteam Deltawateren van het Watersportverbond pleit al lange tijd voor de doorgang van plezierjachten door de Oliegeul bij Neeltje Jans. Plezierjachten werden daar geweerd omdat men vreesde voor de verstoring van de rust van zeehonden.

Eigen risico

Inmiddels is het zover dat plezierjachten toestemming hebben, maar dat doorvaart op eigen risico is. Het is geen gemakkelijke navigatie, doordat de geul erg dicht langs de veiligheidslijn van de Oosterscheldekering voert.

Over De Oliegeul

De Oliegeul ligt in de Oosterschelde en verbindt de Hammen met de Geul van Roggenplaat. Het vaarwater is niet betond, want het voldoet niet aan de veiligheidseisen die Rijkswaterstaat aan een betond vaarwater stelt. De hoge stroomsnelheden kunnen er voor riskante situaties zorgen.

Meer weten? Bekijk hier de PDF van het Regioteam met een uitgebreide toelichting en een kaartje.