Een boot huren

Waar let je op?

Het is belangrijk bij de huur van een boot goede afspraken te maken over de verzekering, annulering of schade.

Huren bij professional of particulier

Het voordeel van huren bij een professionele verhuurder is het grotere aanbod van vaartuigen. Ook is de kans op een vervangend vaartuig bij schade of gebrek een stuk groter.

Huurcontract

Een overeenkomst komt tot stand zodra huurder en verhuurder een mondeling of schriftelijk akkoord hebben over de huur. Ook met alleen mondelinge afspraken is de overeenkomst bindend. Toch is het verstandig om de overeenkomst op papier te zetten. In het contract staan tenminste de volgende punten:

 • gegevens van huurder en verhuurder
 • type en naam vaartuig
 • huursom en wijze van betaling
 • de huurperiode
 • verzekeringsdekking en hoogte van eigen risico inclusief de voorwaarden
 • al aanwezige schade
 • eventuele bijkomende kosten
 • hoogte waarborgsom
 • overige afspraken, zoals bijvoorbeeld het vaargebied

Algemene Voorwaarden

Op een huurovereenkomst van een professionele verhuurder zijn bijna altijd algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan veel belangrijke zaken. Lees altijd de algemene voorwaarden door voor het sluiten van de overeenkomst. Huur je bij een HISWA aangesloten verhuurder, dan zijn de HISWA algemene voorwaarden van toepassing. De HISWA-voorwaarden zijn in overleg met de ANWB en Consumentenbond tot stand gekomen.

Meer informatie:
HISWA algemene voorwaarden voor verhuur

Verzekering

Tijdens de huurperiode ben je verantwoordelijk voor het vaartuig. De schade die ontstaat is voor eigen rekening. De kosten kunnen flink oplopen. Zorg daarom voor een goede verzekering. Vraag aan de verhuurder hoe het vaartuig verzekerd is, wat de hoogte van het eigen risico is en of dit is af te kopen.

Tip! Controleer bij het huren van een particulier of de verzekering ook dekking biedt bij verhuur. Zo niet, sluit dan zelf een verzekering af.

Annuleren / ontbinden 

De wet biedt bij het aangaan van een huurovereenkomst geen bedenktijd waarbinnen je kosteloos van de overeenkomst af kunt. Als je wilt annuleren, kan de verhuurder annuleringskosten eisen. De hoogte van deze kosten staan in de algemene voorwaarden. Als de verhuurder de huurovereenkomst niet nakomt, is er altijd de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wel moet hij eerst de gelegenheid krijgen om dan alsnog de overeenkomst na te komen.

Controleer op schade

Controleer het vaartuig bij ophalen en terugbrengen. Let op de volgende punten:

 • Noteer aanwezige schade en controleer of alles werkt
 • Maak foto's van eventuele schade (bewijs)
 • Laat eventuele aanwezige schade door de verhuurder aantekenen op het huurcontract
 • controleer of alle accessoires en inventaris aanwezig zijn
 • Voer indien mogelijk samen met de verhuurder de controle uit