Zes tips voor de mooiste bloesemroute

Kampioen april 2018

In het voorjaar schudt de natuur haar grauwe winterkleed af. Tijd voor frisgroene blaadjes, roze bloesems, wit fluitenkruid en warmgele boterbloemen! Met deze wandelroutes loop je regelrecht de lente in.

Route 1: Holwortel in het rijsterbos, Rijs, Friesland, 7 km

Het hele voorjaar staat de slottuin bij het Rijsterbos vol bontgekleurde bloemen. Van krokus tot wilde tulp en van longkruid tot holwortel. Het zijn stinsenplanten, sierlijke bol- en knolgewassen die vroeger bij landhuizen, pastorieën en boerenhoeven werden aangeplant; het Friese woord ‘stins’ betekent ‘steenhuis’. Huize Rijs en de slottuin werden in 1937 verkocht en gesloopt, maar de tuin is inmiddels in al zijn glorie hersteld. De stinsenbloemen zorgen voor een fleurige afsluiting van deze wandeling. Verder wandel je door het Rijsterbos, een landgoedbos dat is aangelegd op de glooiingen van het Friese Gaasterland.

Bekijk de bloesemroute

Route 2 - Olmenhorstroute, Lisserbroek, Zuid-Holland, 10 km

Deze route voert door de Haarlemmermeer polder uit 1852: strak, weids en met rechte wegen en ontwateringskanalen uit de tijd van de drooglegging.  Tegen dat robuuste decor wachten kleinschalige verrassingen. Landgoed de Olmenhorst lijkt wel een stukje Drenthe, met boomgaarden, oude opstallen  en kleinschalige begroeiing. Abbenes ligt schilderachtig aan een kanaal met bruggen erover en bomen erlangs. Op en langs de Ringvaart wacht een  veelheid aan bebouwingsvormen en boten.

Bekijk de bloesemroute

Route 3 - Knautiabijen in de Ooijpolder, Ooij, Gelderland, 10 km

Eeuwenlang leverden boeren en arbeiders uit de steenfabriek een verbeten strijd tegen het wassende water van de Waal, dat de Ooijpolder periodiek overstroomt. Inmiddels is het gebied teruggegeven aan de natuur, met verbluffend resultaat. Oude kleiputten zijn veranderd in weelderig begroeide moerasbossen waar het een vogeldrukte van belang is. Rond de meertjes foerageert de parmantige kemphaan, en de grauwe gans en de zwarte stern hebben deze polder als broedgebied goedgekeurd. Het nieuwste natuurgebied in de Ooijpolder is de Stadswaard, die zich verrassend heeft ontwikkeld tot een veelkleurige zomerse bloemenzee. Hier ligt dus een wandelparadijs met de monumentale ‘skyline’ van Nijmegen als decor.

Bekijk de bloesemroute

Route 4 - Fruit en vlinders, Eijsden, Limburg, 12 km

Een vlakke route in Zuid-Limburg? Ze bestaan! Probeer deze wandeling maar. Uitvalsbasis is Eijsden met zijn beschermde dorpsgezicht. Eijsden is au naturel. Het trakteert op een dosis nostalgie, zonder dat een toeristische poetsdoek het al te glimmend heeft opgewreven. Geef je ogen de kost in de met kasseien geplaveide straten, waarvan de Diepstraat met zijn lindenrijen en monumentale panden ontegenzeggelijk de mooiste is. De graslanden, wilgenbossen en poelen van de Eijsder Beemden zijn puur natuur. Je wandelt door een waar bloemen- en vlinderparadijs en treft regelmatig hoog- en laagstamfruit. In het najaar doen appels en peren de takken buigen.

Bekijk de bloesemroute

Route 5 - Spotvogels in Amerongen, Amerongen, Utrecht, 9 km

De wandeling combineert het Cotlandenpad, een klompenpad door agrarisch cultuurlandschap, met een avontuurlijk struinpad door de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Je volgt mooie onverharde paden en zelfs op het struinpad door de Amerongse Bovenpolder houd je meestal droge voeten. Op de heenweg trekken landgoederen en boerenerven met ‘ouderwetse’ boerennatuur de aandacht: zwaluwen scheren door de lucht, een koekoek roept vanuit de bosjes en de weilanden kleuren geel van de boterbloemen. De terugweg biedt een grandioos natuurgebied in de uiterwaarden, waar af en toe een zeearend gespot wordt.

Bekijk de bloesemroute

Route 6 - Bloemdijken in Zuid-Beveland, Heinkenszand, 11 km

Hoe zou het voorjaar zijn zonder bloemen? Saai! Het voorjaar en bloemen horen bij elkaar. Velden vol liefst. Of, zoals hier in Zeeland, dijken vol. De dijken van Zuid-Beveland zijn beroemd. Ze zijn aangelegd rond polders om die te beschermen tegen de zee, en later ook om land te winnen. Als troostende armen liggen de kronkeldijken om elkaar heen. Extra mooi zijn ze vanwege de bloemen die in het voorjaar op de hellingen groeien. Een kudde grazende schapen verspreidt de zaden.

Bekijk de bloesemroute

Hier vind je het misschien ook leuk om te wandelen:

De 6 mooiste strandwandelroutes
De mooiste kastelenroutes
Wandelen in Nederland