Het broedseizoen is gestart

De eerste grutto's zijn weer in Nederland en ook de kieviten tonen hun vliegkunsten boven de weilanden. Vanaf 15 maart tot en met 1 juli zijn sommige wandelpaden tijdelijk afgesloten, om vogels de gelegenheid te geven ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen.

Alternatieve routes

Tijdens het broedseizoen worden met bordjes alternatieve wandelroutes aangegeven. Kijk goed naar de bebording en betreed de afgesloten gebieden niet, zodat de kwetsbare weidevogels in alle rust kunnen broeden.

Meer informatie

Het beheer van het Wandelnetwerk Noord-Holland en het Noord-Hollandpad wordt uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland. Op de website Wandelnetwerk Noord-Holland en Noord-Hollandpad vind je alle informatie alternatieve routes en over wandelen in de provincie.