Vermijd contact met wilde zwijnen

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen in Wallonië vormt een groot risico voor de varkenshouderij en baart ook de ANWB zorgen voor de recreant.

Het ministerie van Landbouw (LNV) praat over het voorkomen van Afrikaanse varkenspest in Nederland met de varkenshouderijsector, dierenartsen en de natuursector. De preventieve maatregelen zijn: het afschieten van wilde zwijnen en het afsluiten van natuurgebieden.

Natuurgebieden in Wallonië al afgesloten

In Wallonië is bijvoorbeeld al 12,5 duizend hectare natuurgebied afgesloten voor bezoekers. De ANWB heeft haar medewerking aangeboden aan het ministerie van LNV wanneer uitgebreidere informatie voor bezoekers aan Nederlandse natuurgebieden nodig mocht zijn.

Meld een dood wild zwijn

Om risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, is het verstandig het contact met wilde zwijnen te vermijden en geen etensresten (vlees) achter te laten in de natuur. Mensen die tijdens een wandeling een dood wild zwijn aantreffen wordt geadviseerd dit te melden bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC): 
Meer informatie op DWHC