Resultaten rond Otterlo in vergroten van brandveiligheid

De ANWB is blij dat een plan voor grootschalige ontruiming van recreatieterreinen nabij Otterlo deel uitmaakt van een breder traject om de (gevolgen van) natuurbranden in dit gebied te beperken. Het is voor het eerst in Nederland dat met behulp van een verkeersmodel de mogelijkheden voor grootschalige ontruiming in kaart zijn gebracht.

Brandveiliger

Op 3 juli hebben twintig organisaties afgesproken actief door te gaan met het brandveiliger maken van de recreatiegebieden rondom Otterlo. Op initiatief van de Veiligheidsregio Gelderland Midden trekken brandweer, natuurbeheerders, recreatieondernemers, politie, gemeente Ede, provincie Gelderland en ANWB gezamenlijk op met het oog op brandveiligheid in dit gebeid. De onderzoeksfase is afgerond, het komt nu aan op implementatie, maar tussentijds is er al veel gebeurd:

•    Concreet plan voor grootschalige ontruiming van recreatieterreinen.
•    Recreatieondernemers scherpen hun ontruimingsplannen aan
•    Het vervangen van naaldbomen door loofhout wordt versneld doorgezet, in natuurgebieden en op recreatieterreinen
•    Campinggasten worden meer bewust gemaakt van de risico’s van natuurbrand en van de wijze hoe die te voorkomen.

Van groot belang is dat diverse belanghebbende partijen met elkaar in gesprek zijn over brandveiligheid en elkaar weten te vinden. De ANWB zal waar mogelijk bijdragen aan de communicatie met het publiek.

Preventieve maatregelen

In het gebied ten zuiden van Otterlo bevinden zich verschillende campings en bungalowparken met een capaciteit voor ongeveer 7.000 gasten. Onder leiding van de Veiligheidsregio Gelderland Midden zijn preventieve maatregelen ter voorkoming van natuurbranden geformuleerd en is gekeken naar maatregelen om te voorkomen dat een eventuele brand zich snel uitbreidt. Ten slotte is ook met behulp van een verkeersmodel gekeken naar mogelijkheden tot grootschalige evacuatie.

Knelpunten in kaart

In de simulatie zijn knelpunten voor evacuatie in kaart gebracht. Gebleken is dat met relatief eenvoudige maatregelen de mogelijkheden aanmerkelijk vergroot kunnen worden. Denk aan het verplaatsen van een bushalte; het goed onderhouden van bospaden en een extra nooduitgang op een camping. Ook het belang van verkeersregelaars, om te voorkomen dat evacuees en hulpverleners elkaar in een noodsituatie in de wielen rijden komt nog eens naar voren.

Bekijk het risicobeheersingsplan Natuurbrand Otterlo-Zuid
 

Zie ook:

Wat vindt de ANWB van de aanpak van natuurbranden

Bekijk het dossier Natuurbrand