Naar artikel

Privacy en gegevens

ANWB Veilig van Huis pakket

De ANWB gaat uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om, zie hiervoor ook onze voorwaarden en privacy statement. Dit statement is een aanvulling op ons algemene privacy statement. Hierin leggen we uit wat we met jouw gegevens doen bij het Veilig van Huis pakket.

 

Wie verzamelt of gebruikt jouw gegevens?

Er zijn drie partijen die meewerken aan het verzamelen van jouw gegevens.

  • ANWB B.V. bemiddelt voor jou in de totstandkoming van de verzekering. Om dat mogelijk te maken, verwerkt zij jouw persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn. Lees hier meer. ANWB B.V. is tevens vraagbaak voor de installatie van het in-huis monitoring systeem of bij storingen. Verder neemt de ANWB Alarmcentrale bij een incident melding contact met je op. Of met de aangemelde personen als je zelf niet tijdig reageert op een incident melding.
  • Unigarant N.V. is gevolmachtigde agent voor UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Unigarant accepteert de verzekeringsovereenkomst en voert deze uit. Daartoe verwerkt Unigarant jouw persoonsgegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Lees hier meer. Unigarant verstrekt aan jou het in-huis monitoring systeem op basis van huur. De servicing van dit systeem is belegd bij een Engels bedrijf. Zie punt 3.
  • NEOS Ventures Limited is het Engelse bedrijf dat de Smartcam, sensoren en firmware levert aan Unigarant. Unigarant levert deze Smartcam, sensoren en firmware aan jou. Neos ontvangt alle camerabeelden en sensorgegevens. Deze worden goed beveiligd verwerkt en opgeslagen ineen Amazon Cloud omgeving. Lees hier meer.

Wat doet ANWB met de gegevens?

Met jouw persoonsgegevens

Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig voor het aangaan en uitvoeren van de ANWB Veilig van Huis Verzekering en voor de huur van het in-huis monitoring systeem. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nakijken welke verzekeringen je bij ons hebt afgesloten, maar ook jouw premie automatisch afschrijven, je berichten sturen over de verzekering en ons houden aan verplichtingen vanuit de wet.

Een deel van deze persoonsgegevens stelt Unigarant beschikbaar aan Neos. Het betreft de adresgegevens voor het toesturen van het monitoring pakket en het inrichten van de zone voor automatische (de-)activering van het monitoring systeem. Het abonnement van het monitoring pakket wordt gekoppeld aan jouw verzekering. Neos ontvangt beknopte polisgegevens.

Een deel van deze persoonsgegevens stelt Unigarant beschikbaar aan ANWB. Je kunt bij problemen met het in-huis monitoring systeem verbonden worden met de ANWB Alarmcentrale.

Locatiegegevens

Je kunt in het systeem gebruik maken van het automatisch in- en uitschakelen. Dit werkt op basis van een zogenaamde “geo fence”. Dit is een virtuele cirkel om de locatie van je huis. Betreed je deze cirkel dan gaat het systeem uit. Verlaat je de cirkel, dan gaat het systeem aan. Voor het bepalen of je de cirkel verlaat of betreedt, gebruiken we de locatiegegevens van je telefoon. Deze locatiegegevens worden verder nergens anders voor gebruikt.

Met de persoonsgegevens van de overige bewoners

Neos heeft de persoonsgegevens van de overige bewoners nodig voor het juist beheren van de app voor de in-huis monitoring. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uitnodigingen voor het installeren van de app te versturen en om contact te kunnen opnemen in geval van calamiteiten/incidenten. Neos stelt deze persoonsgegevens en bijbehorende meldgegevens beschikbaar aan de ANWB Alarmcentrale. Die gebruikt deze persoonsgegevens alleen als jij niet in staat bent om te reageren op de geautomatiseerde meldingen.

Met de persoonsgegevens van de contactpersonen

Neos heeft de persoonsgegevens van de contactpersonen nodig voor het juist beheren van de app voor de in-huis monitoring. Hiervoor wordt toestemming gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact te kunnen opnemen in geval van calamiteiten/incidenten. Dat gebeurt pas als jijzelf of een andere bewoner niet reageert op meldingen van incidenten. Neos stelt deze persoonsgegevens en bijbehorende meldgegevens beschikbaar aan de ANWB Alarmcentrale.

Gegevens over schades

Bij een schade kan Unigarant gebruikmaken van de sensorgegevens. De cameragegevens kunnen we pas gebruiken als jij daarvoor toestemming geeft. Dit kan helpen om inzicht geven in hoe de schade is ontstaan en wie er aansprakelijk is. Deze camera- en/of sensorgegevens en andere informatie die jij en anderen doorgeven via jouw schademelding, kunnen wij gebruiken bij het behandelen van jouw schade.

We gebruiken de gegevens over schades om meer inzicht te krijgen in aard en omvang van schades in onze verzekeringsportefeuille en onze producten te vernieuwen.

Wat doen wij niet met jouw gegevens?

  • Wij geven deze gegevens niet door aan de politie of justitie. Behalve als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
  • Wij verkopen de gegevens niet aan andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • Wij delen geen gegevens met Google. Wij gebruiken uitsluitend GPS coördinaten om een geo fence rond jouw woning te maken.
  • Wij gaan jouw camera- of sensorgegevens niet inzien buiten jouw medeweten om.

Hoe lang en waar worden de gegevens bewaard?

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard conform het privacybeleid van de partij die deze gegevens heeft verzameld. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Deze gegevens worden door Unigarant bewaard.

Cameragegevens

Neos bewaart de opgeslagen beelden van de camera maximaal 3 maanden. Daarna worden ze automatisch gewist.

Sensorgegevens

Bij beëindiging van jouw verzekeringsovereenkomst worden de sensorgegevens ontkoppeld van de persoonsgegevens. Deze anonieme sensorgegevens gebruiken we voor statistische doeleinden. We willen onderzoeken of het gebruik van sensoren inderdaad schades kan voorkomen of zelfs kan gaan voorspellen. Hiervoor is veel data nodig. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals diefstal of een ongeluk. Dan kunnen wij jouw gegevens langer bewaren.

Wij slaan alle verzamelde gegevens op in databases die staan op Europees grondgebied. De Nederlandse wet geldt hiervoor.

De sensorgegevens staan opgeslagen in databases van Amazon in Ierland. Buitenlandse inlichtingendiensten mogen volgens de wet de gegevens in deze databases inzien.

Hoe kun je de gegevens bekijken of wissen?

Zolang de polis loopt, maken de opgeslagen gegevens deel uit van de verzekering. Na einde van de verzekeringsovereenkomst bewaren we deze gegevens gedurende 12 jaar tenzij hieronder anders is aangegeven. De cameragegevens worden uiterlijk 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst verwijderd. De sensorgegevens gebruiken we voor statistische analyses en productverbetering.

Mocht je het niet eens zijn met het gebruik van bepaalde gegevens dan kun je Unigarant vragen om deze gegevens te wissen. Dien hiervoor een verzoek in via: verzekeren@unigarant.nl.

Na verwijdering van de gegevens ontvang je schriftelijk een bevestiging. Let op: niet in alle gevallen hoeft aan verzoek te worden voldaan.

Meer weten?

Bekijk de voorwaarden of neem contact met ons op via 088 - 269 2837.