Schadeformulieren

Meld je schade online

Volg de stappen op online schade melden voor een vlotte afhandeling.

Wil je schade melden via een papieren formulier? Houd dan rekening met een langere reactie- en verwerkingstijd. Print het formulier, vul het volledig in en stuur het ondertekend binnen 14 dagen naar:

ANWB Verzekeringen
t.a.v. afdeling Schade
Postbus 999
7900 AZ Hoogeveen