Veiligheid provinciale wegen

Wat kunnen provincies doen om verkeersslachtoffers te voorkomen?

De nieuwe Provinciale Statenleden hebben een analyse ontvangen over de veiligheid van de provinciale wegen. De ANWB heeft in kaart laten brengen waar de afgelopen vier jaar ongevallen hebben plaatsgevonden en waar verbeteringen zijn gemaakt aan de veiligheid van de weginrichting. Dit resulteert in een prioriteringskaart die de provincie kan helpen bij haar plannen voor de komende vier jaar.

De ANWB heeft de kersverse Provinciale Statenleden een verkeersveiligheidsanalyse van het provinciale wegennet aangeboden. Het wegennet is letterlijk in kaart gebracht met behulp van data over verkeersongevallen en een veiligheidsscore van de wegen. Met deze actie biedt de ANWB een handreiking aan de provincie, welke verantwoordelijk is voor de veilige inrichting van de weg.

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land. Slechts zes procent van onze wegen geldt als ‘provinciaal’ maar ze leiden tot één vijfde van alle verkeersdoden. Op deze wegen en fietspaden zijn in de afgelopen vier jaar 427 mensen overleden. De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg. Dat is een belangrijke taak, het gaat om leven en dood. De ANWB zet zich er voor in dat iedereen veilig onderweg kan zijn. Onder andere door te pleiten voor een veilige inrichting van de weg.

Wat kunnen provincies doen om verkeersslachtoffers te voorkomen?

Een onveilig ingerichte weg vergroot de kans op een ernstige afloop van een moment van afleiding of een stuurfout. Met de analyse verschaft de ANWB de provincie meer inzicht in de meest gevaarlijke wegen zodat deze aangepakt kunnen worden. Daarbij valt te denken aan maatregelen als rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, verbreden van de berm, afschermen van obstakels langs de weg.

Bekijk het rapport

Lees hier meer over het onderzoek naar de provinciale wegen.