Wat is een veilige rijder?

Bij de nieuwe ANWB Veilig Rijden Autoverzekering wordt een veilige rijder beloond met extra korting op de premie. Maar wanneer ben je een veilige rijder en hoe kun je daadwerkelijk korting verdienen?

Snelheid, remmen, optrekken en het nemen van bochten

De Veilig Rijden Autoverzekering meet de rijstijl van bestuurders op vier onderdelen: snelheid, remmen, optrekken en het nemen van bochten. Uit onderzoek dat is gedaan bij een vergelijkbare verzekering in Engeland is gebleken dat deze onderdelen daadwerkelijk bijdragen aan een grotere verkeersveiligheid. Zo blijkt onder andere dat veiliger rijden 30% minder schades oplevert. Daarnaast zijn mensen met een vergelijkbare verzekering minder vaak betrokken bij een ongeval. Maar liefst 70% van alle verzekerden ontvangen korting, omdat ze een goede rijstijl hebben.

Snelheid

Belangrijk bij het onderdeel snelheid is dat de bestuurder zich houdt aan de snelheidslimiet en dat hij zijn snelheid aanpast aan de situatie op de weg. Bij de Veilig Rijden Autoverzekering wordt er gekeken of jij je aan de snelheidslimiet houdt. Na drie maanden krijg je je uiteindelijke rijscore waarop jouw korting wordt gebaseerd. De score is een gemiddelde score over de afgelopen drie maanden. Je hoeft dus niet bang te zijn dat een keer te hard rijden meteen wordt afgestraft met minder korting.

Een veilige snelheid

Remmen

Rustig remmen kan bijdragen aan een veiliger verkeer. Ineens hard remmen, kan voor onveilige situaties leiden. Dit kan worden voorkomen door op een veilige afstand van de auto’s voor en achter je te blijven en door goed om je heen te kijken wat er zich allemaal afspeelt.

Hoe rem je veilig?

Optrekken

Ook op het gebied van optrekken, kunnen kleine aanpassingen leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Het allerbelangrijkste hierbij is rustig optrekken, zodat de bestuurder zelf het overzicht op de weg houdt en beter kan reageren op handelingen van een andere weggebruiker.

Goed en veilig optrekken

Het nemen van bochten

Het verkeerd nemen van een bocht kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren, zoals uit de bocht vliegen. Het sleutelwoord bij het nemen van een bocht, of het nu gaat om een scherpe, een lange of een haakse bocht, is goed kijken.

Ga goed en veilig de bocht door

Algemene rijtips

Er zijn meerdere onderdelen die bijdragen aan een veiligere verkeerssituatie. Deze drie basisprincipes weet iedereen wel en zijn ook echt belangrijk om na te streven:

  • houden aan de verkeersregels;
  • aanpassen aan andere weggebruikers
  • rijstijl aanpassen aan gewijzigde situaties op de weg, zoals werkzaamheden of weersomstandigheden.
Hoe rij je veilig?

Veilig rijden

Uit de onderzoeken die in Engeland zijn gedaan, blijkt dat bestuurders die feedback ontvangen op hun rijstijl hun kans op een ongeluk aanzienlijk zien verminderen. Maar liefst 90% van de bestuurders verbetert zijn rijstijl na feedback op persoonlijk niveau. Genoeg redenen om een veilige rijder te worden. Mensen die een ANWB Veilig Rijden Autoverzekering afsluiten, worden beloond met extra korting op hun premie als zij veilig rijden op de bovengenoemde onderdelen: snelheid, remmen, optrekken en bochten nemen. Een keertje een fout maken, wordt overigens niet meteen afgestraft met minder korting. Wij kijken naar de gemiddelde score over drie maanden.