Vergoeding bij sportblessures

Krijg ik een vergoeding als ik door een blessure niet kan werken?

Nu de dagen weer langer worden gaat u wellicht ook fanatieker sporten en ook veel sportcompetities beginnen weer. Maar hoe zit het als u een vervelende sportblessure heeft opgelopen? Bent u hiervoor verzekerd?

Schade

ANWB OngevallenverzekeringGeblesseerd raken tijdens het voetbal, hockey of bij een rondje hardlopen door het park klinkt vrij onschuldig, maar kan behoorlijke gevolgen hebben. Als u bijvoorbeeld door een gebroken been, arm of hernia een paar dagen of weken niet kunt werken.

Jaarlijks komen in Nederland 4,5 mln sportblessures voor, waarvan 1,9 mln medisch behandeld moeten worden (43%). De totale medische kosten bedragen 520 mln – circa € 275,- per blessure - en inclusief verzuim en andere maatschappelijke kosten ruim 1,5 miljard. Bron: VeiligheidNL, 2013.

Kosten waarvoor u liever niet zelf wilt opdraaien. Hoe kunt u zich hiervoor verzekeren?

Zorgverzekering

Als er geen ‘dader’ is of als het een eenzijdig ongeval betreft kunt u de medische kosten verhalen op uw zorgverzekering. Of u alle kosten van behandeling of medicatie vergoed krijgt hangt af van uw dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als er een dader is, bijvoorbeeld bij een contactsport als voetbal, dan kunt u de schade verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van de dader. Meestal is het raadzaam hierbij gebruik te maken van juridische bijstand via een rechtsbijstandsverzekering, omdat opzet aangetoond moet worden.

Brengt u letsel toe aan een ander dan kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden. De schade wordt dan vergoed uit uw aansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallenverzekering

Om uzelf financieel extra te beschermen kunt u ook een ongevallenverzekering afsluiten. Hiermee krijgt u een vast bedrag uitgekeerd bij blijvende invaliditeit (€ 25.000,-) of overlijden (€ 75.000). Ongeacht de oorzaak en door wie het letsel is ontstaan. Deze vergoeding krijgt u naast de schadeloosstelling vanuit een andere verzekering.

Reisverzekering

Als u in het buitenland geblesseerd raakt tijdens het skiën dan kunt u de kosten van medische behandeling laten vergoeden vanuit de reisverzekering. Met de aanvullende dekking medische kosten krijgt u de totale kosten vergoed, ook al is de behandeling duurder dan in Nederland. Dit is aan te raden als u een zorgverzekering heeft met basisdekking of beperkte dekking voor medische behandeling in het buitenland. Ook behoudt u dan uw vrijwillige eigen risico. Vanuit de basisdekking van de zorgverzekering wordt alleen spoedeisende hulp vergoed. Behandeling die kan wachten tot terugkeer in Nederland niet.