Hoe draagt deze verzekering bij aan de verkeersveiligheid?

De ANWB wil met haar Veilig Rijden Autoverzekering een steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland. Dit doen wij door de rijstijl van een verzekerde te meten met een stick in de auto. De verzekerde krijgt inzage in zijn rijstijl en we geven tips om de rijstijl te verbeteren. Een goede rijstijl belonen we met extra korting op de premie.

Beoordeling rijstijl

De rijstijl wordt beoordeeld op vier onderdelen:

  1. De snelheid waarmee iemand rijdt.
  2. De manier waarop iemand remt.
  3. De wijze waarop iemand optrekt.
  4. Hoe iemand door de bochten rijdt.

De Engelse verzekeraar Ingenie heeft al een aantal jaren een autoverzekering waarbij deze vier onderdelen worden gemeten. Het resultaat is verrassend: een goede score op deze vier onderdelen, levert 30% minder ongelukken op.

Andere opmerkelijke cijfers

Dat het beoordelen op de vier onderdelen loont, bevestigen de cijfers van Ingenie:

  • Bestuurders met hoge rijscores hebben meer dan drie keer minder kans om een ongeval te krijgen ten opzichte van bestuurders met lage scores.
  • In Engeland is 1 op de 5 bestuurders betrokken geweest bij een ongeluk. Bestuurders met een Ingenie-verzekering zijn slechts 1 op de 8 keer betrokken bij een ongeval.
  • Bestuurders met lage rijscores hebben een grotere kans om betrokken te raken bij een serieus ongeluk dan bestuurders met hoge rijscores.
  • Er hebben zich in het eerste halfjaar van 2014 21% minder zeer gevaarlijke incidenten voorgedaan dan in dezelfde periode van het jaar ervoor.
  • De kans op een ongeval is bij nieuwe klanten van Ingenie in het eerste jaar met 50% verminderd.
  • Maar liefst 70% van de Ingenie-verzekerden hebben door een goede rijstijl korting op hun premie ontvangen.

Veilig rijden

Veilig rijden is meer dan alleen rekening houden met de snelheid, remmen, optrekken en het nemen van bochten. In een onderzoek van de ANWB geven de respondenten aan dat het meest onveilige rijgedrag dat zij om zich heen zien het gebruik van de mobiele telefoon is. Maar ook geen richting aangeven, bumperkleven en onnodig links rijden komen in het lijstje voor. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is dat je je aan de verkeersregels houdt en dat je je aanpast aan de weggebruikers om je heen.