Verkeersveiligheid in Nederland verhogen

Al meer dan 130 jaar zet de ANWB zich in om het verkeer in Nederland veiliger te maken. Belangrijke onderdelen om de verkeersveiligheid te stimuleren, zijn: veilige wegen, veilig gedrag en veilige voertuigen. En onze inzet werpt zijn vruchten af. Mede door de inzet van de ANWB is het verkeer in Nederland veiliger geworden. Zo is sinds 1994 het aantal verkeersdoden gehalveerd van bijna 1200 naar 570 in 2014. Maar het kan nog veiliger. Vandaar dat de ANWB altijd op zoek is naar mogelijkheden om nog meer bij te dragen aan de verkeersveiligheid. Daarom komen we nu met de nieuwe ANWB Veilig Rijden Autoverzekering.

13x meer kans op botsing bij te hard rijden

Ook al gaat het steeds beter met de verkeersveiligheid in Nederland, toch moeten we alert blijven. Het verkeer wordt steeds drukker en de afleiding steeds groter. Uit een recent Amerikaans onderzoek blijkt dat automobilisten die flink te hard rijden 13 keer meer kans maken om een botsing te krijgen. Ook plotseling hard remmen, te snel door de bocht rijden en hard optrekken verhogen de kans op een ongeluk.    

Waarom een Veilig Rijden Autoverzekering?

Met de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering willen we helpen het Nederlandse verkeer veiliger maken.
We geven weggebruikers de mogelijkheid om hun rijstijl te verbeteren. We beoordelen de rijstijl op vijf punten: snelheid, optrekken, remmen, het nemen van bochten en smartphonegebruik. Uit cijfers uit andere landen blijkt dat een hoge score op deze onderdelen daadwerkelijk leidt tot 30% minder schade en ongelukken. We proberen weggebruikers zich bewust te laten worden van hun eigen gedrag in het verkeer. Wat is de impact van dit gedrag op hun eigen situatie en die van medeweggebruikers?

Draag bij aan de verkeersveiligheid in Nederland

Wil jij bijdragen aan de verkeersveiligheid in Nederland en daarnaast goed verzekerd zijn? Met de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering krijg je inzicht in jouw rijstijl en worden veilige rijders beloond met een korting op de premie. Dit inzicht wordt verkregen door eenapp en jouw rijstijl op vijf onderdelen meet: snelheid, optrekken, remmen, het nemen van bochten en smartphonegebruik. Aan de hand van je rijstijl wordt een rijscore berekend waaraan een korting is gekoppeld. Elk kwartaal ontvang je sowieso 10% veilige rijderskorting van ons en door veilig te rijden, kun je deze korting zelf omhoog rijden tot 30%.

Andere initiatieven van de ANWB om Nederland verkeersveiliger te maken

Bereken je premie