Schadevrije jaren

Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting op je premie

Als je een nieuwe autoverzekering wilt afsluiten spelen de schadevrije jaren die je hebt opgebouwd een belangrijke rol. Wat zijn schadevrije jaren precies, waarom zijn ze belangrijk en waar kun je jouw schadevrije jaren vinden?

Wat zijn schadevrije jaren?

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren zijn jaren waarin je geen schade veroorzaakt. Voor ieder jaar dat je geen schade claimt bij jouw autoverzekering, krijg je één schadevrij jaar. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe meer korting je krijgt op de basispremie van je autoverzekering. Deze korting wordt ook wel no-claimkorting genoemd.

Waarom zijn schadevrije jaren belangrijk?

Waarom zijn schadevrije jaren belangrijk?

Het aantal schadevrije jaren bepaalt je no-claimkorting. Deze korting heeft grote invloed op de premie die je uiteindelijk betaalt.

Let op! Schadevrije jaren kunnen maar op één verzekering tegelijk gebruikt worden.

Waar kun je jouw schadevrije jaren vinden?

Waar kun je jouw schadevrije jaren vinden?

Je schadevrije jaren vind je terug op het polisblad van je autoverzekering. Kun je jouw schadevrije jaren niet vinden, bel dan even met je verzekeraar of maak zelf een voorzichtige inschatting. Ga hierbij uit van het aantal jaar dat je al verzekerd bent en trek daar voor elke schade die je zelf hebt veroorzaakt 4 à 5 jaar van af.

Alles over jouw schadevrije jaren

Opbouw schadevrije jaren

Sinds 1 januari 2016 gebruiken alle verzekeraars dezelfde tabel voor het opbouwen of verliezen van schadevrije jaren. 

Tabel schadevrije jaren

Hoe lees je onderstaande tabel?

1. Kijk op jouw polisblad hoeveel schadevrije jaren je hebt.
2. In de tabel hieronder zie je het nieuwe aantal schadevrije jaren bij 1, 2 of meer schades in een verzekeringsjaar.

Voorbeeld: je hebt 13 schadevrije jaren. Bij 1 schade daalt het aantal naar 8 schadevrije jaren. Bij 2 schades daalt het aantal naar 3 schadevrije jaren. Bij 3 schades daalt het aantal naar -2 schadevrije jaren.

Schadevrije jaren en bonus-malusladder

Verzekeraars gebruiken een bonus-malusladder om te bepalen hoeveel premiekorting je schadevrije jaren opleveren. De bonus-malusladder is een tabel waarin staat hoeveel korting je krijgt bij een bepaald aantal schadevrije jaren. Iedere autoverzekeraar gebruikt zijn eigen tabel voor het vaststellen van de korting. Rijd je een jaar schadevrij, dan stijg je op de ladder en krijg je meer korting (bonus). Veroorzaak je schade, dan daal je juist op de ladder en stijgt je premie (malus).

Bonus-malusladder

Hoe lees je onderstaande tabel?

1. Kijk op jouw polisblad wat jouw bonus-malustrede en korting/toeslag in procenten is.
2. Zoek in de eerste kolom van onderstaande tabel jouw bonus-malustrede op.
3. Op deze regel zie je wat jouw trede wordt bij 1, 2, of 3 schades in een verzekeringsjaar.

Voorbeeld: jouw bonus-malustrede is 15. Jouw korting is 80%. Bij 1 schade daal je naar bonus-malustrede 10, jouw korting wordt 60%. Bij 2 schades daal je naar bonus-malustrede 5, jouw korting wordt 20%. Bij 3 schades daal je naar bonus-malustrede 1, je krijgt een toeslag van 40%.

Schadevrije jaren overnemen van partner

Wanneer jouw partner schadevrije jaren heeft opgebouwd, maar geen autoverzekering meer heeft, kan je partner deze schadevrije jaren aan jou overdragen. Je partner moet dan afstand doen van zijn/haar opgebouwde schadevrije jaren door een afstandsverklaring te tekenen en naar ons op te sturen. De afstandsverklaring kun je mailen naar verzekeringen@anwb.nl. Heb je vragen over de afstandsverklaring dan kun je ons mailen of bellen op 088-269 28 37.

Je ontvangt maximaal het aantal schadevrije jaren dat je kon opbouwen vanaf het moment dat je jouw rijbewijs hebt. Bijvoorbeeld: je partner heeft zeven schadevrije jaren. Jij hebt sinds vijf jaar je rijbewijs, dus je ontvangt vijf schadevrije jaren. De overige twee jaren vervallen.

Schadevrije jaren overdraagbaar na scheiding en overlijden

Je kan de schadevrije jaren overnemen wanneer je op hetzelfde adres woont als je (ex)partner. En je een geldig rijbewijs hebt. Bij een echtscheiding kunnen de schadevrije jaren worden verdeeld. Je regelt dit door contact op te nemen met ANWB. Bij overlijden van partner kunnen de schadevrije jaren ook overgedragen worden.

Buitenlandse royementsverklaring

Wanneer je in het buitenland een autoverzekering hebt gehad, kunnen deze jaren meetellen. Hiervoor kun je de buitenlandse royementsverklaring toesturen. De jaren worden alleen geaccepteerd als ze aan de volgende criteria voldoen:

  • De royementsverklaring is afkomstig van een verzekeraar uit de EU (inclusief Andorra, Liechtenstein, IJsland, Zwitserland en Noorwegen), de Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada of de Verenigde Staten.
  • De royementsverklaring is niet ouder dan 36 maanden.
  • Er is door de betreffende verzekeraar duidelijk aangegeven dat het document een royementsverklaring betreft en voorzien is van een begin en einddatum

Let op: Een buitenlandse royementsverklaring wordt altijd gecontroleerd door ons.

Je leasejaren meenemen

Automobilisten met een leaseauto kunnen nu ook schadevrije jaren opbouwen in de periode dat ze in een lease auto rijden. Hiervoor is een (lease)verklaring van de leasemaatschappij nodig.

Wanneer je een leaseverklaring hebt waaruit blijkt dat je bijvoorbeeld vier jaar schadevrij hebt gereden, ontvang je vier no-claimkorting treden. De no-claimkorting die je dan ontvangt bedraagt 60%. Dit is dezelfde no-claimkorting die je krijgt als je 4 schadevrije jaren kunt aantonen.

Je kunt ook zelf je schadevrije jaren opvragen die je in het verleden hebt opgebouwd met het kenteken van toen voordat je in je leaseauto bent gaan rijden. Ook moet de polis in het verleden beëindigd zijn.

(*) Treden bepalen de hoogte van de no-claimkorting. Treden zijn niet hetzelfde als schadevrije jaren. De no-claimkorting wordt wel op dezelfde manier bepaald.

Regels en aanvullende informatie

  • Leaseverklaring wordt altijd gecontroleerd.
  • Werkgeversverklaring is geen geldig bewijs van leasejaren.
  • Er worden treden i.p.v. schadevrije jaren toegekend.
  • Opgebouwde schadevrije jaren vervallen als je drie jaar geen autoverzekering hebt gehad.

Extra voordelig je tweede auto verzekeren

Is je eerste auto verzekerd bij ANWB en heb je nu een auto erbij gekocht? Dan levert het voordeel op als je deze tweede auto, van jou of je partner, ook bij ons verzekert. Je profiteert met jouw tweede auto van dezelfde no-claimkorting als bij je eerste auto. Lees meer over je tweede auto verzekeren.