All risk autoverzekering

Een Allrisk autoverzekering wordt ook wel een WA Volledig Casco verzekering genoemd. Een WA Volledig Casco autoverzekering dekt niet alleen schade die jij zelf veroorzaakt. Ook schade die ontstaat buiten jouw schuld om is gedekt. Hierbij maakt het niet uit wie de aansprakelijke is. Het wettelijk verplichte WA deel van de verzekering dekt de schade die wordt toegebracht aan de auto van anderen die veroorzaakt is met jouw auto. Een Allrisk autoverzekering voorkomt dus dat je voor hoge kosten opdraait in het geval van schade aan jouw auto. Houd hierbij wel rekening met mogelijk een eigen risico bijdrage en een terugval in je no-claim korting.

Autoverzekering met Allrisk dekking versus WA dekking

Autobezitters zijn wettelijk verplicht om een WA dekking af te sluiten. Deze WA dekking dekt de schade die aan anderen is toegebracht. De schade aan je eigen auto wordt echter niet gedekt. Wanneer je een ongeluk veroorzaakt kun je de schade aan jouw auto dus niet op de WA autoverzekering van de tegenpartij verhalen. Je draait zelf voor de kosten op. Een Allrisk autoverzekering dekt dit risico. Met een Allrisk autoverzekering ben je dus uitgebreider verzekerd, ook voor schade aan de eigen auto door een ongeluk of als gevolg van brand of diefstal. Allrisk autoverzekeringen worden ook wel als WA Volledig Casco verzekeringen aangeboden en bestaan uit het wettelijk verplichte WA gedeelte en het aanvullende Allrisk (Volledig Casco) gedeelte.

Wel of geen Allrisk verzekering?

Voor een Allrisk autoverzekering betaal je meer premie dan voor alleen een WA autoverzekering. Of je jezelf wel of niet Allrisk verzekert hangt af van de leeftijd en waarde van je auto en het aantal schadevrije jaren. Je kunt ook laten meewegen of je een eventuele schade zelf wilt of kunt betalen.

Dekking van een Allrisk autoverzekering

Een Allrisk autoverzekering dekt de schade aan de eigen auto, ook als deze schade door eigen toedoen wordt toegebracht. Denk daarbij aan schade die ontstaat als gevolg van een aanrijding, omslaan van de auto, slippen, diefstal, brand en blikseminslag of stormschade.
Verder zijn je accessoires automatisch meeverzekerd tot een waarde van € 2.500,- bij een autoverzekering met een allrisk dekking.

Premie berekening Allrisk autoverzekering

Naast de uitgebreide dekkingsmogelijkheden bieden de ANWB Autoverzekeringen ook een aantrekkelijke premie. Zo kun je bij de Veilig Rijden Autoverzekering tot wel 30% extra premiekorting verdienen met een veilige rijstijl. Bereken snel en vrijblijvend jouw premie voor de ANWB Autoverzekering of de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering. Zorg ervoor dat je volgende gegevens bij de hand houdt bij het afsluiten:

  • Het kenteken van je auto
  • Meldcode (deze code staat vermeld in je kentekenbewijs)
  • Aantal schadevrije jaren 
  • Je eigen gegevens zoals geboortedatum, postcode en woonplaats
  • Indien je ANWB-lid bent, je lidmaatschapsnummer