Schade melden

Hoe kan ik een schade melden?

Een ongeluk kan zo maar gebeuren. Heb jij schade aan iets of iemand toegebracht? Of het nu gaat om een kleine schade zoals het omstoten van een vaas bij de buurvrouw of een grotere schade waarbij er sprake is van lichamelijk letsel, met een ANWB Aansprakelijkheidsverzekering ben je hiervoor verzekerd. Wat moet je doen in het geval van schade en hoe kun je schade melden? Wij bespreken het hier.

Er is schade. Wat nu?

Is er schade door jouw toedoen en heb je een ANWB Aansprakelijkheidsverzekering? Bij elke schadegebeurtenis moet je dan het volgende doen:

 • Meld ons zo snel mogelijk de schade
 • Beperk de schade zoveel mogelijk
 • Volg de aanwijzingen van ons, de ANWB Alarmcentrale en/of de expert op
 • Verleen alle medewerking
 • Geef op tijd alle informatie, zodat wij de schade kunnen afhandelen
 • Doe onmiddellijk aangifte bij de politie in het geval van verlies of vermissing, inbraak, diefstal, beroving, vandalisme, relletjes of een ander strafbaar feit
 • Doe geen toezegging, geef geen verklaring af of verricht geen handeling die onze belangen kunnen schaden.
 • Overleg eerst met ons, voordat je de schade laat repareren of restanten vernietigt en/of daarvan afstand doet
 • Toon de schade aan of maak deze aannemelijk
 • Meld ons als de schade ook door een andere verzekering is verzekerd of te verhalen is op een ander.

Schade melden

Op het moment dat er sprake is van schade is het eerste wat je doet de schade melden aan de ANWB.

Online schade melden

Je kunt op twee manieren online jouw schade aan ons melden:

 1. Via Mijn ANWB.
 2. Met je polisnummer via ons digitale formulier.

Telefonisch schade melden:

Er zijn twee telefoonnummers beschikbaar voor het melden van schade:

 1. Bel de ANWB Schade Helplijn: 088-269 28 37. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 2. Bel bij spoedeisende hulp de ANWB Alarmcentrale: 088-269 28 88.

Schriftelijk schade melden via een printbaar formulier. Let wel: deze manier van schade melden heeft een langere reactie- en verwerkingstijd.