Experts, voor al je vragen aan de ANWB

Verkeersveiligheid, Ton Hendriks

ANWB Experts geven informatie en advies op het gebied van auto, motoren, kampeermiddelen en juridische zaken.Ton Hendriks is Expert verkeersveiligheid. Een selectie van de aan hem gestelde vragen met de antwoorden die hij heeft gegeven.

H. Tak, Rotterdam: 'In mijn nieuwe auto zie ik fietsers vaker over het hoofd. Hoe kan dat?'
Ton Hendriks: 'In nieuwe auto's is de ruitstijl vaak breder door de hogere veiligheidseisen, zoals voor de montage van airbags. Een naderende fietser kan makkelijk achter die stijl schuil gaan Uit mails die wij van leden krijgen, weten we dat dat nogal eens gebeurt. De oplossing: vaker en bewuster kijken. En kijk ook goed om de stijl heen. Je kunt je overigens afvragen of de voordelen van zo'n extra airbag opwegen tegen de nadelen van slecht zichtbare fietsers. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.'

Elize Dalm, Alkmaar: 'Hebben fietsers op rotondes voorrang of niet?'
Ton Hendriks: ‘Dat hangt ervan af. Volgens de landelijke richtlijn hebben fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op afslaand autoverkeer als de fietspaden pal tegen de rotonde aan liggen. Bij fietspaden verder dan 10 meter van de rotonde – meestal buiten de bebouwde kom – hebben de auto’s voorrang. Voorrang voor fietsers wordt met borden en wegmarkering aangegeven. In het noorden van het land wijken veel gemeenten van de richtlijn af. Zij vinden het veiliger als fietsers overal voorrang verlenen aan het autoverkeer. De ANWB vindt dat de regel overal in het land op dezelfde manier moet worden toegepast.’

Jens Dijkstra, Sloten: 'Waarom zijn er niet meer groene golven?'
Ton Hendriks: 'Groene golven worden ingesteld op wegen met veel verkeer. Ze worden gewaardeerd door de automobilist, en zijn bevorderlijk voor doorstroming, milieu en leefbaarheid. Een groene golf is moeilijk te realiseren op wegen met veel kruisend verkeer of op wegen waarop het openbaar vervoer of fietsers prioriteit moeten krijgen. Omdat de afstand tussen kruispunten nooit hetzelfde is, kan er vaak maar in één richting een groene golf worden ingesteld. Wegbeheerders kiezen er daarom vaak voor alleen een groene golf in de spitsrichting te laten werken.'

P. Smit, Goor: 'Mag je telefoneren op de fiets?'
Ton Hendriks: 'Je mag het overige verkeer niet in gevaar brengen. Dat is de algemene regel. Wie belt op de fiets heeft veel minder oog voor het verkeer, kan moeilijker sturen en richting aangeven wordt al helemaal lastig. Als automobilist wil je aanrijdingen met onoplettende, kwetsbare fietsers te allen tijden voorkomen. Fietsers kunnen dus bekeurd worden als ze telefonerend gevaar veroorzaken. Niet voor het bellen an sich. ANWB vindt dat fietsers hetzelfde behandeld moeten worden als automobilisten: een verbod op handheld bellen.'

Lotte Gootjes, Purmerend: 'Waar moet je als voetganger lopen op de rijbaan?'
Ton Hendriks: 'In de wet staat: ‘Als er geen trottoir of fietspad is, gebruiken voetgangers de berm of de uiterste zijde van de rijbaan’. De wet schrijft niet voor of zij links of rechts van de rijbaan moeten lopen. Dit mag de voetganger zelf bepalen. En wie voor wie aan de kant moet, is niet voorgeschreven. Het voordeel van links lopen is dat je het verkeer aan jouw kant ziet naderen. Je kunt dus uitwijken naar de berm als dat nodig is. Rechts zie je het verkeer aan jouw kant niet en word je niet gealarmeerd als een achteropkomende fietser of automobilist jou niet op tijd ziet.'

Vind het antwoord op al je vragen over auto’s, motoren, kampeermiddelen en juridische zaken op het Expert platform. Deel jouw tips en ervaringen.
Naar het platform