Verkeersveiligheid door de jaren

De ANWB houdt zich al vanaf haar oprichting bezig met verkeersveiligheid. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste zaken waar we ons mee bezig hebben gehouden.

1892: Eerste bondsborden

Aan het einde van de 19e eeuw ging het meeste vervoer nog over water. En hoewel er toen nog bijna geen sprake was van verkeer over de weg, plaatste de ANWB vanaf 1892 de eerste bondswaarschuwingsborden. Het weinige verkeer dat er was werd daamee veiliger gemaakt.

 

1905: De eerste nationale verkeerswet

In de beginjaren van de auto was er op het gebied van regels nog weinig gedaan. De maximumsnelheid voor een auto was die van 'een paard in matige draf'. Links of rechts rijden was niet wettelijk geregeld. Iedere gemeente had de vrijheid om eigen verkeersregels te stellen.Hoewel er nog per gemeente van kon worden afgeweken, bracht de eerste nationale verkeerswet al veel verbetering. Alleen de situatie in Rotterdam bleef een probleem. Daar werd weggebruikers pas in 1917(!) verplicht om rechts te houden.

1924: Sterke groei autopark

In het begin van de 20e eeuw was er nog vrijwel geen gemotoriseerd verkeer in de Nederlandse straten. In die tijd konden kinderen nog ongestoord op straat spelen. In de jaren twintig groeide het autopark zeer aanzienlijk. Hierdoor nam het aantal ongelukken snel toe. Dit maakte de verkeersveiligheid tot speerpunt in de activiteiten van de nog jonge ANWB.


1924: ANWB schoolplaten en sluitzegels

In Assen begon de gemeente met verkeersles op de openbare scholen. Hiervoor maakte men gebruik van het ANWB boekje 'De regels op de weg'. Ter ondersteuning van het onderwijs begon de ANWB met het maken van gekleurde schoolplaten. Hiermee beoogde de bond de veiligheid van kinderen in het verkeer te vergroten. De eerste serie van zes schoolplaten werd al snel opgevolgd door een nieuwe serie.

Bovendien gaf de ANWB sluitzegels uit, waarop veilige én onveilige verkeerssituaties waren afgebeeld. Deze zegels werden bij elke les in een schriftje geplakt. Daarna volgde een les over de betreffende afbeelding.

1935: ANWB film voor automobilisten

Ook de Nederlandse automobilist moest nog veel leren. Vanaf 1925 verschenen de eerste verkeersexamens. De ANWB kwam in 1935 met 'De veilige weg', de eerste Nederlandse geluidsfilm. Bovendien deden toen verschillende nieuwe verkeersvoorzieningen hun intrede. Zo verschenen onder andere de eerste verkeerslichten, naar Engels voorbeeld.

1947: De eerste verkeersbrigadiers

De ANWB bleef zich ook zeer nadrukkelijk richten op de verkeersveiligheid van kinderen. Vanaf 1947 hielpen verkeersbrigadiers de kinderen met het oversteken van en naar school. De Stichting Verkeersbrigadiers telt vandaag de dag ruim 55.000 brigadiers en is actief in meer dan vierhonderd gemeenten.

Vanaf 1970: Meer aandacht voor verkeersveiligheid

Het jaar 1972 vormde een triest dieptepunt in de verkeersstatistiek. Er vielen toen maar liefst 3.264 doden in het verkeer. In 2005 was dit aantal, mede door toedoen van de ANWB, terug gebracht tot 880. Dit kwam onder meer door het verplicht stellen van de autogordel, kinderzitjes, de valhelm, kooiconstructies en kreukelzones.

1973: Maximumsnelheid op snelwegen

Op autosnelwegen in Nederland wordt een maximumsnelheid van 100 km/u ingevoerd. Tot dit jaar was er geen maximumsnelheid op snelwegen. Formeel werd de maatregel ingevoerd om het aantal verkeersdoden terug te dringen, maar de noodzaak tot energiebesparing heeft vermoedelijk de doorslag gegeven. Autoloze zondagen en brandstofrantsoenering hadden onvoldoende besparing opgeleverd. Het grotere accent op verkeersveiligheid kwam daarom als geroepen om een maximumsnelheid in te stellen. De 100 km/u werd, naarmate de jaren verstreken, steeds minder gerespecteerd.

1980: Stichting Verkeersbrigadiers opgericht

In deze stichting zijn vertegenwoordigd: Veilig Verkeer Nederland, de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en de Politie.

1989: Fonds Slachtofferhulp opgericht

Het fonds Slachtofferhulp wordt opgericht door de ANWB, de vereniging Slachtofferhulp en het Nationale Verkeersveiligheidfonds. Het doel van het Fonds Slachtofferhulp: het verwerven van fondsen ten behoeve van de hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen, alsmede de voorlichting over deze hulp.De ANWB sponsort, helpt met mailings en levert een substantiële bijdrage aan voorlichting en publiciteit (Autokampioen).

1997: Trapvaardig van start

Naar aanleiding van de slechte resultaten van Nederlandse kinderen bij fietsvaardigheidstests, begint de ANWB met Trapvaardig. Via Trapvaardig biedt de ANWB basisscholen een aanhangwagentje oefenmateriaal.

2005: ANWB Streetwise

Lancering Streetwise bij de start van de Onderwijsweek. Het programma is gemaakt voor basisscholen en voor de onderbouw van de middelbare school. Het programma bevat meer onderdelen dan alleen fietsvaardigheid. Het bestaande Trapvaardig is er bij de lancering in onder gebracht.