ANWB Streetwise

Streetwise voor middelbare scholen

ANWB gestopt met Streetwise next level

Voor de ANWB is het belangrijk dat iedereen zich veilig in het verkeer kan begeven, zo ook kinderen. Daarom verzorgt ANWB Streetwise met veel plezier en succes sinds 2006 praktische verkeerslessen in het basisonderwijs en sinds 2015 ook in het voortgezet onderwijs.

Om te zorgen dat onze verkeerslessen eigentijds en toekomstbestendig blijven en vanwege een nieuwe strategie met betrekking tot verkeersveiligheid om maximaal bij te dragen aan de doelstelling van 0 verkeersdoden, zijn aanpassingen in ons huidige programma nodig.

Naast het vernieuwen van de verkeerslessen voor het basisonderwijs heeft de ANWB het besluit genomen om vanaf april 2021 te stoppen met het programma ANWB Streetwise next level. Het huidige verkeersprogramma dat wordt ingezet voor eerste-, tweede-, en derdejaarseerlingen in het voortgezet onderwijs is niet toekomstbestendig meer en de materialen zijn aan vervanging toe. Daarnaast is dit programma moeilijk schaalbaar waardoor we niet de doelstellingen van de ambitie verkeersveiligheid 2030 halen.

De ANWB zet zich in voor veiligheid in het verkeer en dan in het bijzonder voor de veiligheid van kinderen op de fiets. Lees hoe je je kinderen fietsmeters kan laten maken en hoe je je ongebruikte fiets kunt doneren.