Politiek reageert geschrokken op uitslag Kampioen Verkeersquiz

Slechts 10 procent van de 90.000 deelnemers geslaagd

"Het is alle hens aan dek voor meer verkeersveiligheid": dat is slechts een van de reacties van politiek Den Haag op de verontrustende uitslag van de Verkeersquiz die de ANWB vorig jaar online heeft gehouden.

ANWB Verkeersquiz

Afgelopen oktober deden meer dan 90.000 mensen mee aan de online Kampioen Verkeersquiz. Zij kregen 20 vragen voorgeschoteld over verkeersregels en -borden die de afgelopen 10 jaar werden ingevoerd. Had je 4 of meer vragen fout, dan was je officieel gezakt voor dit officieuze theorie-examen.

Die mededeling kregen maar liefst 81.000 deelnemers: precies 90 procent scoorde een onvoldoende. Anders gezegd: slechts 10 procent van de Nederlanders weet genoeg over de nieuwe regels en borden.

Minister Van Nieuwenhuizen: "Dit moet beter"

De resultaten werden voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Minister Van Nieuwenhuizen laat via haar woordvoerder weten: "Voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers is het belangrijk om de verkeersregels en de betekenis van de verkeersborden te kennen. Deze quiz van de ANWB laat zien dat dit beter kan en moet."

Ook alle Tweede Kamer-fracties zijn om een reactie gevraagd. Hieronder vind je de reacties van de SP, SGP, Partij van de Arbeid, VVD en 50Plus:

Cem Lacin (SP):

"Verkeersveiligheid staat hoog op de politieke agenda. Er zijn ambitieuze plannen om uiteindelijk toe te werken naar nul verkeersdoden. Die ambitie steunen wij. Feit is dat het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren nauwelijks is gedaald. Ambities kunnen alleen gerealiseerd worden met inzet op gedrag, handhaving en zeker ook kennis van nieuwe verkeersregels en -borden. Als 90% van de 90.000 ondervraagden zakt voor dit officieuze theorie-examen, moeten er alarmbellen gaan rinkelen op het ministerie. Ik ga deze minister houden aan haar ambitie en ik roep haar op om in actie te komen."

Chris Stoffer (SGP):

"Elk jaar vallen nog 600 verkeersdoden, met veel leed en schade. Het is alle hens aan dek voor meer verkeersveiligheid. Daar hoort ook kennis van de verkeersregels bij. Dat veel nieuwe verkeersregels en –borden niet begrepen worden, helpt niet. De overheid moet eerst de hand in eigen boezem steken: voorkom onnodige en onduidelijke borden en regels. Bij woonerven kun je bijvoorbeeld een bord met de maximumsnelheid van 15 km/uur zetten. Daarnaast moet meer werk gemaakt worden van goede voorlichting."

Gijs van Dijk (PvdA):

“Kennis van de verkeersregels is belangrijk voor de veiligheid van alle weggebruikers. Als we zeker willen zijn van veilige wegen is het van belang dat we, ook na het behalen van het rijbewijs, onze kennis over de verkeersregels up-to-date houden. Een voorlichtingscampagne om veelvoorkomende onduidelijkheden weg te nemen, is dan ook hard nodig. De minister moet hiermee dus aan de slag."

Remco Dijkstra (VVD)

“Een veilig verkeer begint bij kennis van de verkeersregels. Ik snap dat een en ander weggezakt is als je jaren geleden je examen hebt moeten doen, maar een beetje up-to-date blijven is ieders eigen verantwoordelijkheid. Daarbij moeten we als overheid wel zorgen dat mensen goed geïnformeerd worden als er nieuwe regels en borden bij komen.”

Corrie van Brenk (50PLUS):

"Goed dat de ANWB hier aandacht aan besteedt. We zien steeds meer ouderen langer mobiel blijven. Dat is mooi! Maar het aantal verkeersongevallen waar 65-plussers bij betrokken zijn, is schrikbarend hoog. Het is daarom goed dat jongere, net-startende deelnemers en oudere verkeersdeelnemers extra aandacht krijgen in het strategisch plan Verkeersveiligheid. Een belangrijk punt is het actueel houden van verkeerskennis voor élke leeftijdsgroep. 50PLUS zou het goed vinden als er meer bekendheid gegeven wordt aan opfriscursussen, bijvoorbeeld aan die van Veilig Verkeer Nederland. Want je kennis bijhouden ook ná het  behalen van je rijbewijs moet eenvoudig en laagdrempelig zijn. Misschien een idee voor de ANWB?"

ANWB: volop door met verspreiden verkeerskennis

De ANWB laat bij monde van verkeersdeskundige Maarten Ligt het volgende weten: "Als je weinig verkeerskennis hebt, ben je nog niet direct een slechte chauffeur. We zien in de praktijk dat automobilisten juist extra voorzichtig zijn wanneer ze twijfelen. Toch is dit een verontrustende uitslag. Verkeersregels zijn de spelregels in het verkeer. Deze score is voor de ANWB in ieder geval aanleiding te concluderen dat we volop door moeten gaan met het verspreiden van kennis over verkeer".