ALGEMENE SPELVOORWAARDEN - "Sturen zonder Gluren Challenge"

Algemeen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V., gevestigd te Den Haag aan de Wassenaarseweg 220, (hierna: “ANWB”) organiseert in de periode van 27 augustus tot en met 31 december 2019 (de “actieperiode”) een klein promotioneel spel (hierna: het “spel”) waarbij deelnemers kans maken op een weekendverblijf in een 6-persoons Lodge van Safaripark Beekse Bergen,  4 vrijkaarten voor een uitje of een ANWB Wegenwacht demonstratie in de klas.  Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze algemene spelvoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via anwb.nl/sturenzondergluren. Iedereen kan maximaal 1 keer deelnemen. 

ANWB behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het spel stop te zetten of het spel en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de algemene spelvoorwaarden en staking, wijziging en/of aanpassing van het spel, zal door ANWB bekend gemaakt worden via e-mail. 

Deze algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie over het spel zijn gratis te verkrijgen via de website anwb.nl/sturenzondergluren 

Deelnemers

Je kunt deelnemen aan deze actie als je 16 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan kun je alleen deelnemen als tenminste één van jouw ouders/voogd hiervoor toestemming geeft. 
 
ANWB heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van het spel indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs en de deelnemer doet hierbij nu voor als dan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van de prijs te vorderen.

Prijzen

Deelnemers maken kans op een van de volgende prijzen: 

  • 5 x een weekendverblijf in een 6-persoons Lodge van Safaripark Beekse Bergen;
  • 1.000 vrijkaarten voor verschillende uitjes (4 kaarten per winnaar);
  • 5 x ANWB Wegenwacht demonstratie in je klas. 

5x een weekendverblijf in een 6-persoons Lodge van Safaripark Beekse Bergen– platina arrangement – van ANWB Ledenreizen 
Deze prijs omvat de totale arrangementsprijs + de reserveringskosten. Alle persoonlijke uitgaven en toeristenbelasting (welke ter plaatse betaald dient te worden) zijn voor eigen rekening. 

Kijk op 3, 4 of 5 dagen Safari Resort Beekse Bergen voor meer details over de inhoud van het betreffende weekendverblijf. De prijs bestaat uit het platina arrangement dat van toepassing is in de door de winnaar gekozen reisperiode op het moment van kiezen. De exacte reisdata moeten in overleg met ANWB Ledenreizen worden vastgelegd voor 31 maart 2020 en de reis moet zijn gemaakt vóór 31 december 2020. Het arrangement moet buiten de Nederlandse en Belgische schoolvakanties vallen.

1.000 vrijkaarten voor verschillende uitjes (4 kaarten per winnaar)
De prijs omvat gratis toegang tot een van uitjes: Efteling, Madurodam,  Dolfinarium, Wildlands of Nederlands Openluchtmuseum voor max. 4 personen. Er is geen keuzemogelijkheid, dat wil zeggen dat ANWB bepaalt welke prijs je toegekend krijgt. 

Bij sluiting van het uitje kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. ANWB is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. De kaartjes voor het uitje zijn geldig tot en met 31 juli 2020.

5 x ANWB Wegenwacht demonstratie voor je hele klas

Deze prijs omvat een bezoek van een medewerker van de ANWB Wegenwacht op jouw school. Hij of zij komt met zijn of haar auto langs en vertelt over het bijzondere werk als medewerker van de ANWB Wegenwacht. 

Het bezoek zal in overleg met de ANWB en afhankelijk van de beschikbaarheid van de medewerker van de ANWB Wegenwacht ingepland worden. 

Toekenning prijzen

Er vindt 1 trekking plaats (31 december 2019) onder de deelnemers die zich hebben geregistreerd, de 30-dagen challenge voltooid hebben en een foto van hen met de voltooide challenge in de hand hebben geüpload op www.anwb.nl/sturenzondergluren.

De prijswinnaars worden gekozen op basis van de leukste en meest originele ingezonden foto.  De prijswinnaars worden persoonlijk via de telefoon en/of email op de hoogte gesteld, uiterlijk 4 weken na afloop van de actieperiode. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs vervalt deze aan de ANWB. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar tegen contanten.

Gebruik van je gegevens

De gegevens van de deelnemer worden gebruikt om hem/haar verder te informeren met betrekking tot het spel. De gegevens worden ook gebruikt om na de trekking de winnaar te kunnen verifiëren en de prijs te kunnen uitreiken. De gegevens worden uiterlijk een jaar na deelname verwijderd. 

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die ANWB aan het beheer van de website en de organisatie van het spel besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door ANWB openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ANWB niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ANWB in het leven roepen. ANWB is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het spel. ANWB is voorts niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website. ANWB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan het spel maakt. 

De deelnemer vrijwaart ANWB van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer ten aanzien van (deelname aan) het spel.

Kansspelbelasting

ANWB zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Klachten

Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en van hetgeen hieruit voortvloeit kunnen binnen vier weken na het einde van het spel worden ingediend bij het Contact Center, Team Klacht , telefoonnummer: 088 269 22 22. ANWB zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Indien de klacht door ANWB niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan vervolgens de klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl).


Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014

ANWB handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Op dit spel is Nederlands recht van toepassing.