Aan het woord: Marco Oving

Projectleider/contractmanager ROV Oost-Nederland

Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met onze kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen we de juiste partners bij elkaar en initiëren we projecten. We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Onze ambitie is: iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland en in 2014 ontstaan uit een samenwerking tussen het ROVO in Overijssel en het ROVG in Gelderland.

Bij het waarmaken van onze ambitie is eigen verantwoordelijkheid belangrijk. Van verkeersdeelnemers, onze verkeersveiligheidspartners en andere (maatschappelijke) organisaties. Onze aanpak is kennisgestuurd, integraal en proactief. Daarbij zetten we extra in op kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en ouderen, en op het gevaarlijkste gedrag in het verkeer. Denk daarbij aan rijden onder invloed en snelheid.

De relatie tussen ROV Oost Nederland en Streetwise

Het ROV Oost-Nederland vindt permanente verkeerseducatie belangrijk en ANWB Streetwise is een van de projecten die we van harte ondersteunen. De reden hiervoor is dat het project gericht is op ervarend leren en het is geschikt voor alle groepen binnen het basisonderwijs. ANWB maakt gebruik van goed opgeleide instructeurs, zodat de kwaliteit van Streetwise is gewaarborgd.

Ervaringen met Streetwise
Onze ervaringen met Streetwise zijn buitengewoon positief. ANWB ontzorgt de basisscholen met recht en dat is belangrijk in een tijd dat veel docenten onder (tijds)druk staan. We merken hoe populair Streetwise is, omdat deze budgetten veelal snel volledig opgemaakt zijn.
Ook het ROV Oost-Nederland en de gemeenten worden volledig ontzorgt door het Streetwise team. Het Streetwise team houdt ons steeds op de hoogte van de ingeplande inzetten en de financiële stand van zaken.

Regio-indeling
In Gelderland zijn zes regio’s. Alle regio’s maken jaarlijks een regionaal werkplan met alle projecten die dat jaar worden uitgevoerd. In 2016 is het budget voor al deze projecten circa 1,2 miljoen euro. Ruim 10% van dit budget is bestemd voor Streetwise, dat in alle zes Gelderse regio’s wordt uitgevoerd met in totaal bijna 200 uitvoeringen op scholen.
In Overijssel wordt nog niet met regionale werkplannen gewerkt, maar wordt per gemeente een programma met verkeersveiligheidprojecten uitgevoerd. Ook hierbij mag Streetwise zich in een grote populariteit verheugen.

Marco Oving
Ik ben als projectleider/contractmanager binnen het ROV Oost-Nederland verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren van verkeerseducatieve projecten in Gelderland. Ik ben de eerste contactpersoon voor de opdrachtnemer en zorg dat alle contracten volgens afspraak worden uitgevoerd.