Behoud snelle bergers tegen files

De ANWB wil dat de locaties waar bergers paraat staan om snel bij ongevallen te zijn, worden behouden. De twintig zogenoemde stand-by locaties voor bergers werden in 2019 in het leven geroepen bij "filegevoelige plekken", bijvoorbeeld langs punten waar veel ongelukken gebeuren, zodat bergers snel ter plaatse konden zijn om de weg vrij te maken na een ongeval. Hiermee moesten files sneller worden opgelost. Maar in april wordt deze tijdelijke maatregel stopgezet.

File opstopping op snelweg met passerende wegbeheerder


Positieve effecten

Een woordvoerder laat weten dat de ANWB "positieve effecten op de doorstroming en de verkeersveiligheid" heeft gezien. "Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven zien we dat het meteen weer drukker wordt op de wegen. Daarnaast wordt er de komende jaren veel onderhoud gepleegd aan het wegennet in Nederland. Dat zal grote impact hebben op de beschikbare capaciteit."

Hoop op heroverweging besluit

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat de budgetten op een andere manier ingezet gaan worden. Zo worden spitsstroken sneller opengesteld en zijn verkeerslichten "op belangrijke ontsluitingswegen" afgestemd op de omgeving. De ANWB hoopt dat het besluit om met de stand-by locaties te stoppen wordt heroverwogen.

Bron: ANP / ANWB

Zie ook:
Hoe druk is het nu op de weg