Laagste aantal verkeersdoden sinds 2015

ANWB voorzichtig positief over daling aantal verkeersdoden

Vorig jaar zijn in Nederland 582 mensen omgekomen door een verkeersongeval. Dat is het laagste aantal sinds 2015. Toen verongelukten er 621 mensen. Het aantal dodelijke slachtoffers op de fiets en in de auto verminderde in 2021, terwijl het aantal verongelukte mensen op de motor en bromfiets toenam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ongeluk / aanrijding auto en motor


Afname mannen

Het gaat daarnaast om 28 minder doden dan in 2020. De afname is vooral te zien bij mannen. "In 2021 kwamen 427 mannen om in het verkeer, 26 minder dan in 2020. In 2021 waren er onder vrouwen 155 verkeersdoden, in 2020 waren dat er 157", aldus het CBS.

Verkeersdrukte en campagnes

Het is volgens het CBS lastig te zeggen waardoor de daling precies komt. Het lijkt een woordvoerder "logisch" dat het iets te maken heeft met de verminderde verkeersdrukte als gevolg van de coronamaatregelen. Mogelijk is er volgens hem ook samenhang met bijvoorbeeld campagnes tegen rijden met alcohol op.

Fietsers en inzittende auto

De meeste slachtoffers waren fietsers en inzittenden van een auto. Daarnaast overleden 52 motorrijders, 49 bromfietsers, 43 voetgangers en 32 bestuurders van een scootmobiel. De helft van de verkeersdoden was 60 jaar of ouder.

Botsing rijdend voertuig

Volgens het CBS ontstonden de meeste fatale ongevallen, namelijk 326, door een botsing met een rijdend voertuig. "De andere 256 verkeersdoden (44 procent) zijn omgekomen door een eenzijdig verkeersongeval, 26 procent kreeg een dodelijk verkeersongeval zonder botsing." Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die van hun fiets vielen of onderuit gingen met de motor. 18 procent van de verkeersdoden overleed na een botsing met een vast object zoals een boom.

Provincies

De meeste verkeersslachtoffers vielen vorig jaar in Gelderland en Zuid-Holland, in beide provincies gaat het om 94 verkeersdoden.

Bron: ANP

Reactie ANWB

ANWB voorzichtig positief over daling aantal verkeersdoden

Uit de cijfers die het CBS bekend heeft gemaakt blijkt opnieuw een daling van het aantal verkeersslachtoffers ten opzichte van het jaar ervoor. De ANWB is hierover voorzichtig positief. Wel dienen de cijfers nog verder geïnterpreteerd te worden, want ook 2021 was een coronajaar, met allerlei beperkende maatregelen die invloed hadden op de verkeersintensiteit. 

Ambitie

Het kabinet heeft als ambitie: nul verkeersdoden in 2050. Om die ambitie te realiseren moet volgens de ANWB vaart worden gemaakt. De komende jaren moet de focus daarbij liggen op het veiliger maken van wegen en fietspaden, het tegengaan van afleiding in het verkeer door betere handhaving en het veiliger maken van voertuigen. 

ANWB en verkeersveiligheid

De ANWB zet zich al jaren op allerlei manieren in voor verkeersveiligheid. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van nieuwe technologie en samengewerkt met de leden. Zo wordt met de veilig rijden verzekering data verzameld over het rijgedrag van bestuurders. Die krijgen bij goed rijgedrag korting op hun premie. De verzamelde data geven tevens een goed beeld van onveilige plekken in het wegennet en worden daarom geanonimiseerd en gebundeld gedeeld met circa 100 wegbeheerders door heel Nederland. Zij kunnen hiermee de veiligheid van hun wegen gericht verbeteren. 

Maatschappelijke projecten

Ook met haar maatschappelijke projecten zet de ANWB zich in voor een verkeersveiliger Nederland. Elk najaar houdt de ANWB een grote fietsverlichtingsactie en bezoekt de ANWB jaarlijks 900 basisscholen met het verkeerseducatie programma Streetwise.

Zie ook:
Verkeer en veiligheid
9 tips voor veilige fietspaden
Verkeer in de stad