Investeringen infrastructuur blijven nodig

Reactie ANWB op rapport van Planbureau voor de Leefomgeving

De ANWB denkt dat investeringen in de infrastructuur nu en in de toekomst noodzakelijk blijven. Dit in reactie op het rapport 'Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit' van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau stelt dat grote investeringen in snelwegen en knooppunten misschien niet meer nodig zijn. De ANWB weerspreekt dat.    

Wegwerkzaamheden snelweg

De mobiliteit zal de komende jaren weer gaan toenemen, mogelijk met tientallen procenten, zo verwacht de ANWB. Investeringen in nieuwe infra (zoals meer en betere railverbindingen, nieuwe OV-verbindingen, vaarwegen, wegenknooppunten) en goed onderhoud zijn van essentieel belang. De verwachte groei van de mobiliteit wordt veroorzaakt door de toename van de Nederlandse bevolking, de verstedelijking en de groei van de economie. Daarin is al rekening gehouden met de verwachte afname van woon-werkverkeer door het effect van thuiswerken.

Zie ook:
ANWB Belangenbehartiging