Ambitieuzere aanpak verkeersveiligheid Zuid-Holland gevraagd

De ANWB, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland roepen de provincie Zuid-Holland op om te streven naar een halvering van het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer in 2030.

Ongeluk fiets zebrapad

Ook vragen zij om hiervoor voldoende geld uit te trekken en om de samenwerking met maatschappelijke organisaties te intensiveren. Dat doen zij in een gezamenlijke brief aan de Statencommissie Bereikbaarheid, die woensdag 12 mei het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021-2030 besprak. 

Brief besproken

Meerdere Statenfracties brachten de gezamenlijke brief ter sprake op 12 mei. Gedeputeerde Vermeulen (Verkeer & Vervoer) zegde toe navraag te zullen doen bij de drie ondertekenende organisaties over de samenwerking met de provincie. Daarnaast zegde hij toe dat het uitvoeringsprogramma nog vóór de provinciale verkiezingen van maart 2023 wordt geëvalueerd, zodat een nieuw provinciebestuur de verkeersveiligheidsaanpak zo nodig kan intensiveren. Verder zal in het definitieve uitvoeringsprogramma duidelijk worden gemaakt hoe de uitvoering zich verhoudt tot budgetten, die in andere provinciale stukken staan, zoals het Kaderbesluit Infrastructuur en het Fietsplan. In die stukken staan namelijk budgetten, die (deels) zijn bestemd voor de verbetering van de verkeersveiligheid.

Lees hier de brief van ANWB - Fietsersbond - Veilig Verkeer Nederland

Zie ook:
Verkeer in de stad
Micromobiliteit