Aantal verkeersslachtoffers moet in 2030 gehalveerd zijn

Doel van nul verkeersslachtoffers in 2050 stap dichterbij

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland moet in 2030 zijn gehalveerd. Daartoe roept een vandaag aangenomen motie van het CDA het demissionaire kabinet toe op. Hiermee sluit Nederland aan bij het halveringsdoel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Eerder hebben de ANWB en de Verkeersveiligheidscoalitie de politiek opgeroepen om concrete tussendoelen te formuleren op weg naar nul verkeersdoden in 2050. Met de aangenomen motie komt het doel van nul verkeersslachtoffers in 2050 volgens de ANWB een stap dichterbij.

Ongeluk fiets zebrapad

De motie komt op een moment waarop het niet goed gaat met de verkeersveiligheid in Nederland. Zelfs in het coronajaar 2020 vielen er ruim 610 doden in het verkeer en kwam het aantal verkeersgewonden ruim boven de 20.000 uit. Een reductie van slechts 8% per miljoen inwoners, terwijl onze zuider- en oosterburen België en Duitsland een afname van 22% en 11% per miljoen inwoners in 2020 hebben weten te realiseren.

Stijging verkeersdoden

Nederland bungelt onderaan de Europese verkeersveiligheidslijstjes. Nederland is volgens cijfers van de Europese Commissie het enige Europese land wat een stijging in aantal verkeersdoden laat zien. In de afgelopen tien jaar is het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in Nederland met 1% toegenomen. Onze buurlanden deden het aanzienlijk beter. In België nam het aantal verkeersdoden per miljoen af met 40%, in Duitsland met 25% en in Frankrijk met 36%.

Aanvullende maatregelen

De ANWB en de Verkeersveiligheidscoalitie juichen de motie sterk toe. Het is volgens de ANWB en de Verkeersveiligheidscoalitie tijd dat er aanvullende maatregelen worden genomen om het behalen van de ambitie van nul verkeersdoden in 2050 te kunnen bereiken. Met deze motie om het aantal verkeersslachtoffers in 2030 te halveren komt de Tweede Kamer tegemoet aan de oproep van de ANWB in de Verkeersveiligheidscoalitie om concrete doelstellingen te formuleren.

Zeker 12 miljard extra nodig

Daarnaast vindt de ANWB het belangrijk dat de politiek zorgt voor voldoende financiering voor verkeersveiligheid. Van alle overheidsuitgaven behoren bewezen effectieve investeringen in meer verkeersveiligheid tot de meest kosteneffectieve: iedere euro betaalt zich 3 tot 4 keer terug. Investeren kost geld: uit doorrekeningen blijkt dat er de komende 30 jaar nog zeker 12 miljard extra nodig is ten opzichte van de huidige budgetten om de ambitie van nul verkeersdoden in 2050 te kunnen realiseren. Hiervan is ruim vijf miljard euro bestemd voor investeringen in een verkeersveilige infrastructuur.

Zie ook:
ANWB Belangenbehartiging verkeersveiligheid