Verkeer bleef in 2020 onveilig voor voetgangers en tweewielers

Reactie ANWB

Het aantal verkeersslachtoffers nam vorig jaar af omdat het door coronamaatregelen rustiger was op de weg, maar dat was niet echt te merken bij voetgangers, fietsers, brommers en andere tweewielers. In deze groep kwetsbare verkeersdeelnemers was amper een daling te zien. Dat meldt verkeerskundig ICT-bureau VIA, die jaarlijks verkeersongevallen in kaart brengt aan de hand van gegevens van de politie en verzekeraars.

Ongeluk, aanrijding met fietser


Invloed coronamaatregelen

De coronamaatregelen hebben volgens VIA duidelijk gezorgd voor een daling van het aantal verkeersongevallen. In de periode van maart tot en met december waren er 23 procent minder verkeersongevallen dan te verwachten viel op basis van eerdere jaren. Het is aan de cijfers af te lezen dat er lockdownmaatregelen werden genomen in maart en april en vanaf oktober. In deze maanden nam het aantal ongelukken duidelijk af.

Minder sterke daling

Ook het aantal slachtoffers nam af, al was die daling minder sterk. Vanaf maart vorig jaar waren er 13 procent minder gewonden en sterfgevallen in het verkeer dan te verwachten viel.

Bron: ANP

Reactie ANWB

Volgens de ANWB zijn de nieuwe cijfers uit het onderzoek zeer zorgelijk. Het aantal verkeersslachtoffers lijkt weliswaar te zijn gedaald maar veel minder dan we hadden verwacht als gevolg van de lockdown. Uit eigen onderzoek dat de ANWB vorig jaar uitvoerde, bleek al dat mensen als gevolg van corona steeds vaker de fiets en de auto nemen, bijvoorbeeld in plaats van het OV. De ANWB benadrukt daarom dat het belangrijk is om snel werk te maken van veilige wegen en fietspaden, met name in steden. Dit kan onder andere door fietspaden en trottoirs te scheiden van de weg, waar sneller en zwaarder autoverkeer rijdt. 

Zie ook:
Verkeer in de stad
Micromobiliteit