Nederlanders gebruiken nog steeds vaak telefoon in verkeer

De ANWB is verrast dat het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer, ondanks de vele initiatieven het telefoongebruik in het verkeer terug te dringen, de afgelopen jaren gelijk is gebleven. Dat blijkt uit de Barometer Mobiel telefoongebruik in het verkeer 2019 dat het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) vorige week publiceerde. 

Mobiele telefoon gebruiken achter het stuur in de auto

Uit de SWOV-barometer blijkt dat ruim 69 procent van de ondervraagde weggebruikers weleens de telefoon gebruikt in het verkeer. Voetgangers zitten onderweg het vaakst op hun toestel, namelijk 84,4 procent. Daarna volgen automobilisten (65,6 procent) en fietsers (55,7 procent). Opvallend is dat uit de SWOV-barometer 2019 blijkt de telefoon in het verkeer steeds vaker naast navigatie, ook wordt gebruikt om muziek te luisteren en spelletjes te spelen. Het aantal weggebruikers dat weleens de telefoon gebruikt in het verkeer is licht gestegen ten opzichte van 2017 toen 66 procent aangaf de telefoon weleens in het verkeer te gebruiken. Afleiding door de telefoon onderweg vergroot het risico op verkeersonveiligheid. De ANWB pleit daarom voor een slimme combinatie van maatregelen om afleiding in het verkeer te verminderen.

Slimme maatregelen

Om afleiding te verminderen is volgens de ANWB een slimme combinatie van maatregelen nodig op gebied van infrastructuur, handhaving en veilige voertuigen. De ANWB pleit voor veilige inrichting van wegen en fietspaden zodat de ernst van een ongeval beperkt blijft. De ANWB heeft hierover enige tijd geleden al ideeën ontwikkeld (zie o.a.: Verkeer in de stad en Veiligheid provinciale wegen).

Daarnaast pleit de ANWB voor goede handhaving op het verbod op het vasthouden van telefoons in het verkeer. De kans op een boete bij gebruik van de telefoon in het verkeer blijkt uit de SWOV-barometer echter vooralsnog laag. Ruim 57 procent van de automobilisten en 66 procent van de fietsers  schat de kans op een boete in als (zeer) laag. 

MONO

De ANWB is een van de initiatiefnemers van de MONO campagne. Met de MONO campagne gaat het erom afleiding door telefoons in het verkeer te voorkomen. De ANWB roept middels de MONO campagne weggebruikers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Verkeersveiligheid

Afleiding in het verkeer wordt een steeds grotere risicofactor. De ANWB maakt zich zorgen  over het aantal verkeersdoden dat al jaren stijgt en in het afgelopen jaar slechts minimaal is afgenomen. Uit de cijfers van verkeersongevallen valt, naast een aandeel voor automobilisten, ook  op dat er veel slachtoffers vallen onder kwetsbare verkeersdeelnemers  (fietsers, voetgangers, kinderen). De ANWB pleit voor het vergroten van de verkeersveiligheid door in te zetten op veilige wegen, veilig gedrag en veilige voertuigen.

Bron: ANWB / SWOV 

Zie ook:
ANWB en verkeersveiligheid
ANWB belangenbehartiging