Aantal verkeersdoden niet gedaald tijdens corona-lockdown

Reactie ANWB

Hoewel het aantal auto's op de weg is gehalveerd, is het aantal verkeersdoden tijdens de corona-lockdown nauwelijks gedaald. Ongevallen zijn ernstiger en eisen meer slachtoffers, meldt het AD op basis van cijfers van de politie en verkeerskundig ICT-bureau VIA.

Ongeluk, aanrijding met fietser

Tussen 16 maart en 26 april waren er op Nederlandse wegen in totaal 62 verkeersdoden. Dat aantal is maar iets minder dan in dezelfde periode afgelopen drie jaar: toen vielen er 65 verkeersdoden te betreuren. De cijfers zijn bovendien niet definitief: waarschijnlijk komen er nog één of twee dodelijke slachtoffers bij. Wie binnen 30 dagen na een ongeval overlijdt telt namelijk ook mee als verkeersdode.

Ernstiger van aard

Al met al is het aantal dodelijke slachtoffers hetzelfde gebleven. Dat is opvallend, want het totale aantal ongelukken is sinds de lockdown gehalveerd. Het beeld vertekent echter nu veel simpele ongevallen met blikschade zijn weggevallen. De files zijn immers opgelost. De ongelukken die zich wél voordoen zijn ernstiger van aard. Per ongeval vallen er gemiddeld liefst 14 procent meer gewonden en doden. De kans om bij een ongeval gewond te raken of om het leven te komen is afgelopen twee maanden zelfs met ruim 30 procent gestegen.

Buitenspelen en fietsen

Met name kinderen en ouderen lopen meer risico op een fataal ongeval, blijkt uit analyse van verkeerskundig ICT-bureau VIA. Erik Donkers van VIA: "Bij kinderen speelt waarschijnlijk mee dat ze nadat de scholen dicht gingen meer buiten zijn gaan spelen en fietsen.’’ Ook ouderen fietsen beduidend meer nu horeca, musea, winkels en theaters dicht zijn en komen daarbij vaker om.

Reactie ANWB:

De ANWB vindt het zeer zorgelijk dat het verkeer onveiliger lijkt te worden, ondanks afname van de mobiliteit als gevolg van corona. Op het eerste gezicht valt met name op dat er meer slachtoffers vallen onder kwetsbare verkeersdeelnemers  (fietsers, voetgangers, kinderen) en dat er kennelijk een toename van het aantal snelheidsovertredingen is.

Toename fietsen en lopen

Er valt nog weinig te zeggen over de oorzaken. Toch benadrukt de ANWB dat aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers steeds belangrijker wordt. We zien een trend dat er meer gefietst en gelopen wordt in steden en dat neemt verder toe als gevolg van de ontwikkelingen rond corona. Het belang van individuele mobiliteit neemt toe. De ANWB pleit dan ook onverminderd voor veilige inrichting van wegen en fietspaden in steden. De ANWB heeft hierover enige tijd geleden al ideeën ontwikkeld. Ook veilige (recreatieve) fietspaden buiten de stad worden steeds belangrijker. Daarnaast vindt de ANWB dat er strikt gehandhaafd moet worden op snelheidsovertredingen.

Weer naar school

Ook vraagt de ANWB aandacht voor kinderen die weer naar school gaan en roept ouders op om zoveel mogelijk hun kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen 

Bron: ANWB / ANP / AD / ICT-bureau VIA

Zie ook:
ANWB en verkeersveiligheid