Vooral in Limburg en Zuid-Holland verkeersoverlast

Limburgers en inwoners van Zuid-Holland hebben het meest te maken met verkeersoverlast in hun buurt. Ze ergeren zich aan parkeerproblemen, agressief verkeersgedrag of mensen die te hard rijden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête onder 135.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder.

Toeteren in de auto

Ook in de rest van Nederland komt verkeersoverlast veel voor. Zo ergeren zes op de tien ondervraagden zich weleens aan mensen die te hard rijden. Vier op de tien Nederlanders heeft last van parkeerproblemen. Twee op de tien mensen klagen over agressief verkeersgedrag.

Dichtbevolkt

Vooral in dichtbevolkte buurten is het verkeer vaak een bron van ergernis. In dunbevolkte gebieden komt het weliswaar meer voor dat mensen te hard rijden, maar inwoners zien dit minder vaak als een probleem.

Snelheid, parkeren, agressie

Te hard rijden leidt het vaakst tot ergernis in Limburg en Noord-Brabant. Parkeerproblemen spelen het meest in de Hollandse provincies. Inwoners van Limburg en Zuid-Holland klagen het meest over agressief gedrag op de weg.

Bron: ANP

Meer verkeersinformatie:
Hoe druk is het nu op de weg?
ANWB verkeersverwachting