CBS: Iets minder verkeersslachtoffers in 2019

ANWB: daling aantal verkeersdoden is nog geen trendbreuk

Hoewel het totale aantal verkeersslachtoffers in 2019 iets lager was dan een jaar eerder, kwam een kwart meer twintigers en dertigers om in het verkeer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ongeluk, aanrijding met fietser

Vorig jaar eisten verkeersongevallen 661 slachtoffers. Dat zijn er 17 minder dan in 2018, toen onderzoekers de grootste stijging zagen in bijna dertig jaar, maar wel meer dan in de jaren daarvoor.

Merendeel man

Ruim een derde van de verkeersslachtoffers verongelukte als bestuurder of passagier van een personenauto. Ook overleden ruim 200 fietsers in het verkeer. Evenals voorgaande jaren was het merendeel van de verkeersslachtoffers man. Het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers ging vooral omhoog omdat zij vaker omkwamen bij auto-ongelukken. Bovendien verongelukten ook meer motorrijders en bestuurders van bromfietsen van deze leeftijden.

Trend

CBS-socioloog Tanja Traag vindt het nog te vroeg om van een trend te spreken wat betreft het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers. "Je ziet dat die cijfers elk jaar wat schommelen. De algemene trend is dat het aantal verkeersslachtoffers sinds 2000 terugloopt en de laatste jaren rond hetzelfde niveau hangt."

Noord-Brabant

In Noord-Brabant kwamen 55 automobilisten om in het verkeer, het meest van heel Nederland. Ook relatief gezien was het aantal fatale auto-ongelukken in deze provincie het hoogst, kijkend naar hoeveel kilometers automobilisten hier hebben afgelegd. Dan vallen ook Drenthe en Limburg op.

Lange weg te gaan

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) spreekt van "een heel klein en voorzichtig stapje in de goede richting", wijzend naar de daling van het aantal slachtoffers. Maar "we hebben nog een lange weg te gaan", voegt ze daaraan toe. Het verdriet van nabestaanden "motiveert mij om me elke dag te blijven inzetten voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers", aldus de bewindsvrouw. "Door afleiding achter het stuur en op de fiets aan te pakken. Door te investeren in veilige wegen, fietspaden en rotondes."

Bron: ANP

ANWB: daling aantal verkeersdoden is nog geen trendbreuk 


De ANWB noemt de lichte daling van het aantal verkeersdoden een voorzichtige stap in de goede richting  en pleit ervoor om de druk op de ketel te houden en door te gaan met voortvarende uitvoering van de verkeersveiligheidsambities in het regeerakkoord. Dit zegt de ANWB in reactie op de cijfers die het CBS publiceerde. 

Investeringen

In 2019 vielen 661 verkeersdoden te betreuren, 17 minder dan het jaar ervoor.  ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen: “we realiseren ons dat als gevolg van de coronacrisis veel ter discussie staat. Gezien deze cijfers blijven investeringen in bijvoorbeeld veilige wegen en fietspaden echter onverminderd hard nodig om het aantal doden verder terug te dringen. Dit voorkomt niet alleen veel persoonlijk leed, maar zal zich ook terugbetalen in maatschappelijke baten”. 

Meer inzicht

De afgelopen jaren steeg het aantal verkeersdoden aanzienlijk. De sterkste stijging in 10 jaar was in 2018, toen het aantal verkeersdoden met maar liefst 11% opliep naar 678; dit komt neer op bijna 2 verkeersdoden per dag. Het aantal dodelijke slachtoffers in 2019 is met 661 nog steeds fors. Het valt op dat er relatief veel slachtoffers vielen onder 20- en 30-jarigen; een stijging van 24%. Ook waren er opvallend veel dodelijke slachtoffers onder motorrijders en bromfietsers. De ANWB is erop gebrand om meer inzicht te krijgen in de toedracht van de ongevallen. Ook noemt de ANWB investeringen in veilige wegen en fietspaden ‘no-regret’ maatregelen die moeten worden genomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft eerder aangetoond dat elke Euro die wordt geïnvesteerd in veilige infrastructuur, zich 3 a 4 keer terugbetaalt.

Handhaving

Naast investeringen in (fiets-)infrastructuur in met name provincies en gemeenten vindt de ANWB dat door moet worden gezet met het verbeteren van verkeershandhaving en de aanpak van afleiding in het verkeer door o.a. appen achter het stuur. Deze oplossingsrichtingen maken overigens onderdeel uit van het manifest “Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit” dat de ANWB samen met ruim 30 andere organisaties eerder heeft opgesteld. Dit manifest is opgenomen in het regeerakkoord.

Zie ook:
ANWB en verkeersveiligheid