ANWB-reactie stikstofbesluit kabinet

Natuurherstel is goed, te weinig ruimte voor vergroten bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De ANWB vindt het goed dat het Kabinet met het stikstofbesluit dat vandaag is genomen de komende jaren geld vrijmaakt voor natuurherstel. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de oproep van de ANWB te investeren in robuuste natuur. De ANWB vindt de ruimte die dit pakket biedt voor investeringen in het vergroten van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Nederland te weinig.

Door het besluit ontstaat stikstofruimte om de woningbouw vlot te trekken en de door het kabinet aangewezen infraprojecten en de onderhoud en vervangingsopgave te kunnen realiseren. Er is onvoldoende stikstofruimte voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Juist in het kader van economisch herstel na de coronacrisis en om de verwachte groei van mobiliteit in de komende jaren op te kunnen vangen zijn deze investeringen nodig.

Versnellen van maatregelen

De ANWB onderstreept dan ook met klem het belang van het versnellen van maatregelen uit het klimaatakkoord die bijdragen aan het verminderen van stikstofdeposities, zoals het kabinet in oktober aankondigde. Daarbij pleit de ANWB voor om stikstofdeposities te verminderen met het versnellen van de ingroei van elektrische voertuigen. Naast het versnellen van de maatregelen uit het klimaatakkoord om mobiliteit te verduurzamen, wil de ANWB ook verdere aanscherping van het Europees bronbeleid en een sloopregeling om te helpen bij het versneld uitfaseren van oudere voertuigen met relatief veel (stikstof)uitstoot.

Foto: ANP

Zie ook

ANWB Belangenbehartiging: Stikstof en hoe verder?