ANWB is positief over kabinetsaanpak stikstof in de mobiliteit

De ANWB vindt het positief dat het kabinet kiest voor het stimuleren van duurzame mobiliteit en gaat onderzoeken of het regionaal verlagen van de maximumsnelheid effectief is.

Trajectcontrole

Verder gaat het kabinet samen met de mobiliteitstafel (waar de ANWB deel van uitmaakt) onderzoeken welke maatregelen uit het Klimaatakkoord versneld ingevoerd kunnen worden om bij te dragen aan het verlagen van de stikstofneerslag. Het stimuleren van elektrisch rijden is volgens de ANWB cruciaal. Ook gaat de regering zich inzetten voor  strengere Europese eisen aan de uitstoot van nieuwe voertuigen.

De ANWB erkent dat de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden te hoog is en moet worden teruggebracht. Daarom zijn op korte én lange termijn effectieve stikstofmaatregelen nodig op diverse terreinen. Op dit moment is nog veel onduidelijk over de feitelijke vermindering van de stikstofneerslag, die met een regionale snelheidsverlaging zou worden bereikt. Daarom is er volgens de ANWB onderzoek nodig.

Zie ook:

Brief aan ministers d.d. 01-10-2019
Zorgen om bereikbaarheid door stikstofproblematiek