Verlaging maximumsnelheid i.v.m. stikstofprobleem

Coalitie akkoord over aanpak stikstof

De maximumsnelheid wordt medio maart tussen 06.00 en 19.00 uur op alle snelwegen teruggebracht naar 100 kilometer per uur. Tussen 19.00 en 06.00 uur mag nog wel 130 km/u gereden worden. Dat heeft het kabinet woensdagochtend 13 november bekend gemaakt. De ANWB noemt de limiet van 100 kilometer per uur een uitdaging.

100 km per uur

Het terugbrengen van de maximum snelheid is de belangrijkste stikstofmaatregel die het kabinet voor de korte termijn neemt. De maatregel moet ertoe leiden dat de bouw op korte termijn wordt vlotgetrokken. Veel bouwprojecten liggen stil door de stikstofcrisis of dreigen stil te vallen.

ANWB niet blij

De ANWB is niet blij met de 100 kilometer per uur-maatregel, maar begrijpt het kabinet wel. "Het is niet prettig, maar we ondersteunen de maatregelen wel omdat zo de woningbouw wordt vlotgetrokken", zegt hoofddirecteur Frits van Bruggen. "We hebben de maatregel aan onze leden voorgelegd en 51 procent is positief, terwijl 34 procent er negatief of zelfs zeer negatief tegenover staat."

Van Bruggen spreekt van een evenwichtig signaal, maar hoopt dat het gaat om een tijdelijke maatregel. "We roepen het kabinet daarom op door te gaan met de elektrische migratie van Nederland: wil je de vraagstukken rond klimaat en mobiliteit oplossen, zul je veel meer elektrische auto's moeten hebben op de weg. Dit jaar (2020) zijn er plannen voor aanschafsubsidies voor elektrische auto's."

Ledenonderzoek

Uit een recente ledenpeiling blijkt dat ANWB-leden erg betrokken zijn bij het onderwerp stikstof. Uit de peiling onder ruim 7200 ANWB-leden blijkt dat de helft van de ondervraagde leden positief tegenover een verlaging naar 100 km/u staat. Er is slechts een zeer beperkt draagvlak voor (regionale) snelheidsverlagingen op de snelweg naar snelheden onder 100 km/u.
Uitkomsten Ledenpeiling Stikstof (november 2019)

Ingangdatum

De nieuwe maximumsnelheidsborden worden tussen 12 en 16 maart 2020 geplaatst. In dit lange 'weekend' (12 tot 16 maart), worden langs alle autosnelwegen de borden aangepast. Veel van de borden worden al voor die tijd geplaatst en tijdelijk voorzien van een hoes of afplaktape. De aangepaste snelheid geldt pas vanaf het moment in dat lange weekend dat de hoes of tape wordt verwijderd. Vanaf maandag 16 maart is dat overal in Nederland het geval en is de maximumsnelheid van 100 km/u overdag een feit.

Volgens het kabinet kan "op enig moment" worden besloten dat de snelheid weer kan worden verhoogd, bijvoorbeeld als de auto's die op de Nederlandse wegen rondrijden schoner worden of als de stikstofuitstoot door andere maatregelen flink is afgenomen. Op korte termijn valt dat echter niet te verwachten.

Zie ook:
Maximumsnelheid Nederland (Rijkswaterstaat)
Stikstof en hoe verder?
Alles over uitstoot