ANWB zet grote vraagtekens bij Amsterdams autoverbod

De ANWB zet grote vraagtekens bij het plan van de gemeente Amsterdam om benzine- en dieselauto’s per 2030 de toegang tot de stad te weigeren. Deze aankondiging veroorzaakt onrust onder mensen die in Amsterdam wonen of werken, of die de stad bezoeken. De restwaarde van hun voertuig kan onder druk komen te staan. En het is op dit moment onduidelijk wat zij het beste kunnen doen.

Amsterdam en verkeer

We zijn voorstander van het verduurzamen van de mobiliteit en het stimuleren van nul-emissie voertuigen, om zo klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen te gaan. We dragen hier op diverse manieren aan bij, door bij leden elektrisch rijden te promoten en hier kennis over te verspreiden, en door mee te werken aan een nationaal Klimaatakkoord.

Lappendeken

In het kader van het Klimaatakkoord wordt gesproken over de ambitie om per 2030 alleen nog nieuwe auto’s zonder uitstoot te verkopen. Het Amsterdamse plan loopt hier fors op vooruit, door per 2030 álle voertuigen met uitstoot te weren. De ANWB vreest dat door dit plan in Nederland een lappendeken van nul-emissiezones ontstaat.

Zorgen over betaalbaarheid

We maken ons zorgen over de betaalbaarheid en keuzevrijheid van voertuigbezitters. De aankondiging van het actieplan kan nu al een nadelige invloed hebben op de restwaarde van huidige voertuigen. Zo worden per 2025 brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor geweerd uit de bebouwde kom, terwijl veel eigenaren niet de mogelijkheid hebben om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Vijf jaar later vallen personenauto’s en motoren onder het verbod. De ontwikkeling van elektrische motorfietsen staat nu nog in de kinderschoenen. De gemeente kondigt flankerend beleid aan, zoals subsidie- en sloopregelingen, maar in het actieplan staan geen concrete bedragen genoemd.

Plan niet realistich

De ANWB denkt ook dat het Amsterdamse plan niet realistisch is. Het is nog onduidelijk of er in 2030 voldoende betaalbare elektrische auto’s beschikbaar zijn voor particulieren. In het plan wordt ten onrechte opgemerkt dat elektrische auto’s nu al goedkoper zijn dan benzineauto’s. Uit de laatste ANWB Elektrisch Rijden Monitor blijkt dat de totale kosten van een elektrische auto momenteel hoger zijn dan van een benzineauto. Het plan rept ook van een nationaal verkoopverbod voor nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor per 2030, maar dat is een ambitie van het kabinet.

Stuur je reactie op het actieplan in

De komende weken kunnen inwoners en organisaties reageren op het actieplan “Schone Lucht”. De ANWB zal zeker gebruikmaken van de mogelijkheden om te reageren. Leden die in Amsterdam wonen of werken, of de stad bezoeken, nodigen wij uit om hun reactie op het actieplan aan de ANWB kenbaar te maken via belangenbehartiging@anwb.nl

Bron: ANWB