ANWB: maak wegen en fietspaden veiliger!

Dat verbetert de verkeersveiligheid in de stad

De ANWB vindt dat de verkeersveiligheid in steden moet worden verbeterd door de inrichting van wegen en fietspaden veiliger te maken. De bond reageert hiermee op een pleidooi van de RAI Vereniging om de maximum snelheid in steden standaard overal te verlagen naar 30 km/u.

Verkeer in de stad

De ANWB maakt zich al langer zorgen over de toename van het aantal verkeersslachtoffers, waarvan een aanzienlijk deel in steden valt. De bond is echter geen voorstander van een generieke snelheidsverlaging zoals de RAI voorstelt. De ANWB ziet meer in maatwerk, zoals 30 km zones rondom scholen en in woon- en leefgebieden.

Fietsverkeer scheiden

Een snelheidsverlaging op hoofdroutes in steden is wat de ANWB betreft niet wenselijk, omdat daarmee de doorstroming in het gedrang komt. Wel moet in het belang van verkeersveiligheid op die routes (waar doorgaans 50 km/u geldt) het fietsverkeer worden gescheiden van het overige verkeer.

Steeds drukker

De ANWB zou graag zien dat de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier wordt gebruikt door al het stadsverkeer. Het verkeer in steden wordt namelijk steeds drukker en diverser. Dat gaat vaak ten koste van een prettig verblijfsklimaat. Het toenemend gebruik van de fiets is daarbij een zegen voor de stad, maar te weinig ruimte op de huidige infrastructuur leidt tot allerlei ongemakken. De doorstroming is te gering en de irritatie door snelheidsverschillen neemt toe. Het gevolg: toenemende verkeersonveiligheid.

Ideeën

De bond heeft samen met experts ideeën ontwikkeld voor een andere inrichting van steden waardoor alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger worden. Inmiddels hebben Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg pilots uitgevoerd.

Lees ook:

Verkeer in de stad 

ANWB wil actief bijdragen

De ANWB wil een actieve bijdrage leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Samen met partners is een Manifest opgesteld, dat ook is overgenomen in het regeerakkoord. Veilige wegen en fietspaden zijn onderdeel van dit Manifest. 

Lees ook:
ANWB en verkeersveiligheid