Minister gaat vervanging en reparatieopgave van bruggen, sluizen en tunnels inventariseren

Minister van Nieuwenhuizen ( Infrastructuur en Waterstaat) geeft gehoor aan de oproep van Bouwend Nederland, ANWB, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex om snel een inventarisatie te maken van de vervangings- en renovatieopgaaf van de Nederlandse infrastructuur. Dit beloofde ze de Tweede Kamer.

N256 Zeelandbrug

Tijdig en goed gepland onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels is belangrijk om Nederland bereikbaar te houden. Dat hebben de ANWB samen met  Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex recent in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd.

Snelle inventarisatie en slimme planning

De minister beloofde de Kamer op korte termijn de vervanging en reparatieopgave te inventariseren. Deze inventarisatie wordt met de presentatie van de rijksbegroting 2020 op Prinsjesdag concreet gemaakt. Bovendien nam de Tweede Kamer een motie aan die de minister verzoekt met een plan te komen “dat er voor zorg draagt dat Rijkswaterstaat zowel op de korte als de lange termijn over voldoende opgeleid personeel kan beschikken.”

Gezamenlijk

Minister van Nieuwenhuizen is daarnaast van plan halverwege volgend jaar te komen met een langetermijnvisie hoe ze het veel grotere probleem van uitgesteld en achterstallig onderhoud aan gaat pakken. De vier brancheorganisaties nodigen de minister uit om zo snel mogelijk gezamenlijk met de sector te werken aan een snelle planning voor de gehele opgave. 

Overlast en kosten 

Het is belangrijk dat Nederland bereikbaar blijft en dat weggebruikers weten waar ze aan toe zijn. Zo blijven de overlast en kosten voor weggebruikers zo klein mogelijk. ANWB, Bouwend Nederland, TLN en Evofenedex pleiten daarvoor eerder in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Zie ook:
Meer geld nodig voor onderhoud bruggen, tunnels en sluizen
Standpunten ANWB

Bron: ANWB